Film om faste skal gi færre avlyste operasjoner

Vestre Viken HF har laget en video med informasjon om hvordan pasienter skal faste før en operasjon eller undersøkelse.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 26.06.2023
Sist oppdatert 29.06.2023
 


Flere undersøkelser og operasjoner blir avlyst eller utsatt fordi pasienter ikke har forstått hva det betyr at de skal faste forut for undersøkelser og operasjoner.

Vestre Viken HF har derfor laget en animasjonsfilm med informasjon om hvordan pasienter skal faste - og hva det betyr i praksis. 
 
Informasjonen i filmen er basert på nasjonale retningslinjer og er utarbeidet i tett dialog med medisinsk og helsefaglig redaktør i Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten​.

Faste i denne filmen er når det gjelder undersøkelser og operasjoner generelt. Spesielle undersøkelser kan krever spesielle forberedelser. Det vil det bli gitt beskjed om.

​​Bra også for pasientsikkerheten

Filmen skal være et hjelpemiddel i tekst, tale og bilder for å bidra til god pasientinformasjon og bedre pasientsikkerheten. 
 
Nå lanseres filmen med norsk tekst, men målet i løpet av høsten er å få filmer i flere versjoner med til sammen sju språk – i tillegg til norsk: Engelsk, ukrainsk, arabisk, polsk, litauisk, somali og tigrinja.