FACT Sikkerhet fikk besøk av FACT Forensic Nederland

FACT Sikkerhet har i lengre tid hatt kontakt med et FACT Forensic team fra Groninjen i Nederland.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 21.09.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
FACT Sikkerhet
F.v: Judith Bos spesialsykepleier FACT Forensic, Live Sanderud seksjonsspesialist FACT Sikkerhet, Asgeir Johnsen teamleder FACT Sikkerhet og Joshua Blaauw spesialsykepleier student FACT Forensic.

Teamene har sammen med Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og FACT Sikkerhet Innlandet arbeidet med å oversette FOR-FACT Fidelity Scale fra nederlandsk til norsk. Nå kan også FACT Sikkerhetsteam i Norge måles ved bruk av denne. 

J
udith Bos og Joshua Blaauw var i Norge på en annen studietur men fikk tid til å stikke innom og hilse på oss på Blakstad på veien. Vi planlegger mer samarbeid på tvers fremover og gleder oss til å bli enda bedre kjent med våre kollegaer i Nederland ​