Et stort løft for pasientsikkerheten

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har tatt i bruk elektronisk kurve- og medikasjonsløsning. Vestre Viken har nå lært opp over 5.000 medarbeidere – til tross for pandemi.

Publisert 14.12.2021
Sist oppdatert 11.01.2023
Sykepleierne på Vestre Viken har tatt i bruk elektronisk kurve- og medikasjonsløsning.
Sykepleierne på Vestre Viken har tatt i bruk elektronisk kurve- og medikasjonsløsning. Fra venstre Emma Hushovd Gaathaug, Sarah Nyborg og Linn Elisabeth Sveum.

En elektronisk kurve gir oversikt over en pasients puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, medisintyper og -doser, samt infusjoner og laboratoriesvar.

Ved utgangen av 2021 er kurveløsningen MetaVision på plass ved over 9-000 senger og behandlingsplasser i HSØ-regionen, noe som tilsvarer 99 prosent «dekningsgrad». 

Det betyr at viktig dokumentasjon følger pasienten både mellom avdelinger og mellom sykehus i samme helseforetak.

– Dette gir bedre kvalitet og styrker pasientsikkerheten, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst, og fortsetter:

– Den elektroniske kurven erstatter papirskjema i mange varianter og sikrer bedre kvalitet og informasjonsflyt. Det har vist seg spesielt nyttig i forbindelse med pandemien. Leger og sykepleiere trenger ikke å gå inn på pasientens rom for å få opplysninger, men kan logge på systemet fra et annet sted på sykehuset, sier Rootwelt.

Informasjonen følger pasienten fra start til slutt

Ved medisinsk observasjonspost på Drammen sykehus oppsummerer sykepleier Fride Amanda Axelsen:

– Det er nyttig at det er én kurve som følger pasienten fra akuttmottak og videre i systemet. Det gjør det også enklere når pasienter må flytte mellom sykehusene våre. Vi skaffer oss raskt et oversiktsbilde over pasienten vi jobber med, og det er en fordel at vi ikke trenger å tolke håndskrift.

Overlege Kristoffer Hochnowski ved nyfødt intensiv på Drammen sykehus, opplever at systemet gjør det tryggere å foreskrive sjeldent brukte medikamenter.

– Blant de store fordelene er færre forordnings- og utblandingsfeil. Oversikten i kurvene er god og kvaliteten på dataene er klart bedre. Systemet kan imidlertid være tregt i perioder, og noen arbeidsprosesser tar lengre tid enn tidligere, forteller Hochnowski.

Vestre Viken lærte opp over 5.000 medarbeidere

– Det har vært veldig gøy å være tilstede når kurveløsningen er tatt i bruk av fagfolkene, sier sykepleier og prosjektleder Vibecke Storhaug etter avsluttet innføring i Vestre Viken i oktober.

Mer enn 5.000 medarbeidere i foretaket har fått opplæring og tilgang til å bruke løsningen.

Prosjektet har gitt opplæring, mens klinikkene selv har vært ansvarlige for å etablere nye arbeidsprosesser.

– Vi har understøttet opplæring med lovverk og retningslinjer for legemiddelhåndtering. Det har vært gode og nyttige diskusjoner underveis med fagpersoner fra klinikkene og prosjektet, sier Storhaug. 

Innføringen ble mer komplisert enn planlagt da Vestre Viken var i beredskap på grunn av pandemien i hele innføringsperioden.  Likevel ble det bare mindre forsinkelser.

– Dette hadde vi ikke klart uten tverrfaglig kompetanse med både ingeniører, farmasøyter og sykepleiere fra alle klinikker, samt spesialsykepleier og leger. I tillegg var grundig opplæring et viktig suksesskriterium.
 
Storhaug er lokal systemansvarlig for løsningen og sier de fremover skal se på videre muligheter etter litt tids bruk.

– Vi må for eksempel jobbe med å effektivisere dokumentasjonsrutiner. Det er nok å ta tak i, sier Vibecke Storhaug. 

Les hele artikkelen her