Er det farlig å trene for mye?

Deltakere i Birkebeinerrennet på ski har synlige forandringer i hjertet som følge av mye trening og økt risiko for hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer. De har imidlertid lavere risiko for hjerneslag enn andre atrieflimmer-pasienter og betydelig lavere dødelighet enn sine jevnaldrende.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 08.06.2023
Sist oppdatert 18.01.2024

I Birkebeinerstudiene undersøker vi sammenhengen mellom et aktivt liv, aldring og sykdom. Siden 2009 har over 3000 deltagere i Birkebeinerrennet besvart gjentatte spørreskjema om trening livsstil og helse. Nesten 400 av deltagerne har i tillegg gjennomgått omfattende hjerteundersøkelser. 

Skiløpere i Birkebeinerrennet

Utholdenhetstrening over tid gir betydelige helsegevinster. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / BIRKEN

​Hva skjer med hjertene til Birkebeinere som har trent i mange år?

Det er tidligere forsket lite på hjertene til eldre som har trent i mange år. Vi fant at langvarig utholdenhetstrening øker størrelsen til alle fire kamrene i hjertet og at størrelsen øker gradvis med antall år man har trent. Pumpefunksjonen i alle hjertets fire kamre hos friske Birkebeinere med store hjerter er imidlertid godt bevart. De forstørrede hjertekamrene ser ut til å være en fysiologisk respons på den økte belastningen langvarig utholdenhetstrening medfører. Disse resultatene vil hjelpe oss med å skille normale treningsrelaterte endringer i hjertet fra hjertesykdom hos eldre som har trent mye. 
 

Hvor høy er risikoen for atrieflimmer og hjerneslag blant Birkebeinere?

Systematisk utholdenhetstrening over mange år ser ut til å øke risikoen for atrieflimmer. Imidlertid er konsekvensene av dette lite undersøkt. I den generelle befolkning er atrieflimmer forbundet med økt risiko for hjerneslag. Vi har undersøkt hvor mange eldre mannlige Birkebeinere som utviklet atrieflimmer og slag over en 10 års periode, sammenlignet med jevnaldrende som deltok i den sjette Tromsøundersøkelsen. Vi observerte at flere Birkebeinere enn Tromsøværinger fikk atrieflimmer, men til tross for dette var risikoen for hjerneslag lavere. Dette henger trolig sammen med at Birkebeinerne ellers var ganske spreke og friske. Blant annet var andelen med hjerte og karsykdom, diabetes og høyt blodtrykk mye lavere enn i den generelle befolkningen. Resultatene indikerer at treningsrelatert atrieflimmer innebærer en lavere risiko for hjerneslag sammenlignet med atrieflimmer relatert til andre årsaker. 
 

Hva kjennetegner hjertene til eldre Birkebeinere med atrieflimmer?

Ved ultralydundersøkelser av hjertet fant vi at forkamrene til Birkebeinere som har trent mye øker i størrelse, men bevarer sin pumpefunksjon. Forkamrene til Birkebeinere som har utviklet atrieflimmer øker også i størrelse, men har dårligere pumpefunksjon. Disse resultatene vil hjelpe oss å identifisere eldre utholdenhetsutøvere med atrieflimmer og dermed kunne tilby bedre behandling til denne gruppen. 
 

Hvor stor er helsegevinsten av å trene utholdenhet over mange år?

Til tross for økt risiko for hjerteflimmer og treningsrelaterte hjerteforandringer vet vi at et aktivt liv senker risikoen for en lang rekke sykdommer. Vi har undersøkt dødeligheten blant mannlige eldre Birkebeinere og jevnaldrende deltagere i Tromsøstudien. I løpet av en tiårsperiode observerte vi at dødeligheten blant Birkebeinerne var 66% lavere sammenlignet med den generelle befolkningen. Når vi videre sammenlignet Birkebeinerne med de mest inaktive individene var dødeligheten nesten 80% lavere. Totalt sett indikerer disse funnene at å bedrive langvarig utholdenhetstrening over mange år sammenfaller med en betydelig helsegevinst. 
 
Birkebeinerstudiene er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Forskerne i Birkebeinerstudiene er en del av forskernettverket afib.no og The Norwegian Exercise and Atrial Fibrillation Initative (NEXAF). PhD-prosjektene i Birkebeinerstudiene er gjennomført med støtte fra Helse Nord, Stiftelsen Dam og Kavli forskningssenter for geriatri og demens. 
 
Forskerne:
 
Portrett av Marius Myrstad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marius Myrstad
 
 
Portrett av Eivind Sørensen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eivind Sørensen
 
Portrett av Kristoffer R. Johansen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristoffer R. Johansen

 
SE VIDEO: Vant forskningsprisen i Vestre Viken HF