Ensengsrom til alle

I det nye sykehuset i Drammen vil alle innlagte pasienter får ensengsrom. Det vil gjøre oppholdet bedre for pasientene og arbeidssituasjonen lettere for de ansatte.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 19.04.2024
Sist oppdatert 02.05.2024
ensengsposter på Nye Drammen sykehus
Illustrasjonsbilde av ensengsrom i psykisk helse og rus

Det har vært en lang vei fra store sovesaler på lasaretter til moderne sykehus med ensengsrom. Historisk sett har rommene fått gradvis færre pasienter. I det nybygde sykehuset i Drammen har man endt opp utelukkende med enerom til pasientene.  

Trolig er verken pasienter eller ansatte på sykehusene lei seg for denne utviklingen. Pasientene kan nå få ro hvis de trenger det. De kan ha det lyst eller mørkt og de kan se hva de vil på tv. I tillegg gir det innlagte pasienter nødvendig privatliv, og det blir lettere å ta imot besøk. Alle rom vil ha blendingsgardiner som pasientene kan styre selv.  

Som ansatt medfører ensengsrom en del fordeler. Det gir nødvendig skjerming slik at man lettere kan overholde taushetsplikt når man snakker med pasientene. Behandling og prosedyrer kan gjennomføres lettere uten at man trenger å ta hensyn til den som ligger i nabosenga. Alt terapeutisk samvær med pasientene, enten det er tekniske prosedyrer eller samtaler, blir lettere når pasienten er alene.   

Likt utstyrte rom 

Rommene i det nye sykehuset blir ganske like. Alle rommene vil ha eget bad.  Det blir lenestol med leselampe for pasientene og store vinduer vil gi god utsikt. Det blir besøksstoler og tv på alle rom. Nattbord, garderobeskap med innebygget verdiskap og håndvask blir det også. 

Et rom med seng, bord og stoler
Illustrasjonsbilde av et sengerom i sengebygget

Rommene er utformet slik at det skal være lett å foreta godt renhold. Representanter fra renhold har vært med i planleggingen av rommene.  

En viktig faktor ved å bare ha en pasient på rommet, er med tanke på smittevern. Trolig vil infeksjonsrisikoen reduseres når pasienter er alene og har tilgang til eget bad.  

Alle pasientrom vil ha dører som skal gjøre det enkelt å kjøre senger ut og inn.  

Noe forskjell 

Det blir litt forskjell på rommene fra den somatiske delen av sykehuset til rommene i byggene for psykisk helse og rus. I alle rom vil det være forsterket innredning og fastmonterte møbler. Blant annet så er det andre materialvalg i for eksempel toaletter, vasker og vinduer. 

Egne overnattingsrom 

Enkelte pasientrom vil ha muligheter for at pårørende kan overnatte. Sengerommene i barne- og ungdomsseksjonen, samt i sengeområdet for barsel, er det permanente ekstrasenger innebygd i skap. I tillegg er det to rom i sengebygget for pårørende på barne- og ungdomsseksjonen og intensiv.   

I barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon er det også skapsenger i de fleste rommene, i tillegg til to pårørenderom utenfor seksjonen. 

Les mer om nytt sykehus i Drammen​