Nå er det enklere for behandlere å dele journaldokumenter

Dokumenter fra pasientenes journaler vil fra 13. juni 2023 være tilgjengelig for behandlere utenfor sykehuset. Målet er å kunne gi enda sikrere, raskere og bedre helsehjelp.

Publisert 13.06.2023
Sist oppdatert 14.06.2023

Se video fra HelseNorge om endringer i kjernejournal under.

​​

Det er i første omgang sammendrag av behandling, resultat av bildeundersøkelser og henvisninger som er sendt fra sykehuset som vil være tilgjengelig. 

– Det betyr at for eksempel fastleger og legevaktsleger, når deres journalsystemer er klare for denne løsningen, kan se dokumentene når de behandler pasienter og trenger rask tilgang til opplysninger de ikke har i egne journalsystemer. Informasjon om pasientens tidligere sykdom og behandling kan være viktig når hen får helsehjelp, for eksempel på legevakten, sier innføringsansvarlig Frøydis Jacobsen.

Tidkrevende prosess i dag

Helseopplysninger registreres i dag i sykehusenes pasientjournalsystemer, og disse har til nå hatt begrenset mulig til å bli delt med andre systemer utenfor sykehuset. Hvis en person må til akutt behandling på legevakten, har behandlere der ikke tilgang til informasjon fra sykehuset. Det er ofte krevende å få tak i nødvendige opplysninger, og informasjon om pasienter utveksles i dag fortsatt på faks, per telefon eller som post. 

Pasient kan begrense deling

Delingsløsninger innføres gradvis fra juni 2023 i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest. Pasienter kan begrense tilgang til journaldokumenter ved å kontakte behandlingsstedet.

– Det er viktig at folk er klar over retten de har til å begrense hvem som skal ha tilgang til helseopplysningene deres. Helseopplysninger fra tilbake i tid vil kunne deles, og de må selv aktivt begrense deling hvis det er noe de ikke vil skal kunne leses av andre behandlere, sier Frøydis Jacobsen. 

De som har brukerprofil på helsenorge.no kan legge inn begrensn​inger​ i kjernejournal der. 

De som ikke har brukerprofil, kan kontakte veiledningstjenesten på telefon 23 32 70 00 for å få hjelp. 

Om kjernejournal

Alle innbyggere i Norge har sin egen kjernejournal, med mindre de har reservert seg mot dette. Denne er et tillegg til journalene man har på sykehus, hos fastleger og ved andre behandlingssteder.

Helsepersonell har tilgang til pasientens kjernejournal via sine vanlige journalsystemer. 
De har bare lov å slå opp i journalen når det er nødvendig for å yte helsehjelp.


Les mer om hvordan opplysninger fra dine pasientjournaler kan deleshelsenorge.no.

Les mer om dine rettigheter Kjernejournal - Vestre Viken​.