Enklere å søke om refusjon

Fra 1. oktober 2016 ble det enklere å søke om refusjon for reiser til og fra behandling på sykehuset.

Publisert 28.02.2017
Sist oppdatert 30.05.2018

Du får nå utbetalt en fast sats per reiste kilometer, uansett hvilket transportmiddel som er benyttet. Hovedregelen er at reisen må være lenger enn ti kilometer, og at det ikke er tilbud om offentlig transport til minstetakst på strekningen.

Er reisen lenger enn 300 kilometer hver vei, kan reiseutgiftene dekkes med taksten for den billigste reisemåten med offentlig transport. Når det er medisinske grunner til at du må bruke bil på reisen, eller skal søke om å få dekket en reise under ti kilometer, må behandler dokumentere behovet.

Merk at du fortsatt må sende inn en søknad for å få reisegodtgjørelse fra Pasientreiser.

Dokumentasjon fra behandler

Hvis du skal søke om å få dekket reisen med en fast sats, trenger du ikke å legge ved oppmøtebekreftelse til søknaden. Er helsetilstanden din imidlertid slik at reisen må gjøres med bil, skal behandler dokumentere dette.

Da kan du søke om å få dekket tilleggsutgifter, som for eksempel bilferge, parkering og bompasseringer.

Elektronisk søknad
Ved å logge deg inn på «Min helse» på den nasjonale helseportalen helsenorge.no, får du tilgang til en elektronisk selvbetjeningsløsning. Her kan pasienter og foresatte søke elektronisk om å få dekket reiseutgifter, tilleggsutgifter og utgifter for reiseledsager.

Søknad på papir
Det er fortsatt mulig å søke på papirskjema og sende dette per post. Papirskjema kan du få der du behandles.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 915 05 515 for mer informasjon.