Endring av rutiner ved beredskapsforflytning av ambulanser

Dette gjelder for kommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol og er gjeldende fra 25. januar 2023.

Publisert 02.02.2023
Sist oppdatert 03.02.2023
bilde av ambulanser

​​Det har vært etablert praksis at vi som hovedregel har flyttet en ambulanse fra ett område inn i et annet hvis ambulansen er ute av sitt primærområde over noe tid, også om natten. I praksis betyr dette at ambulanse fra for eksempel Gol eller Nesbyen blir sendt til Hemsedal dersom ambulansen i Hemsedal får oppdrag som gjør at de kjører ut av kommunen.

Prehospitale tjenester har gjennomført en ROS-analyse hvor vi har vurdert aktiviteten på natt, avstand til nærmeste ambulanse, sesongvariasjoner, oppdrag for ambulanser som har blitt beredskapsflyttet osv.
I ROS-analysen har vi sett på oppdragsstatistikken for ambulansene, og tallene viser at den ambulansen som blir sendt inn i et nytt område om natten svært sjelden får oppdrag mens den ordinære ambulansen er opptatt. Det er også tilfeller hvor ambulansen som er beredskapsforflyttet får oppdrag i sitt ordinære dekningsområde. 

Konklusjonen er at det er beredskapsmessig forsvarlig å ikke lenger ha som hovedregel å forflytte ambulanser om natten for deler av prehospitale tjenesters dekningsområde i Vestre Viken.

Oppsummering av nye rutiner

  • Ingen ambulansestasjoner eller områder får færre ambulanser i beredskap.
  • For kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg vil det alle dager kl. 21.00 - 07.45 som hovedregel ikke bli sendt ambulanse inn i et område når den ordinære ressursen i området er på utrykning.
  • For kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol vil det alle dager kl. 21.00 - 07.45 som hovedregel ikke bli sendt ambulanse inn i et område når den ordinære ressursen er på utrykning. I høyaktivitetsperioder opprettholdes ekstra ambulanseressurs i Hallingdal, som tidligere.
  • AMK kan fravike hovedregelen om å ikke beredskapsforflytte ambulanser på natt etter en totalvurdering av ambulanseberedskapen i området.​