Endelig i gang med vaksineringen

Onsdag 13. januar startet Vestre Viken koronavaksinasjon av ansatte. – For meg er det en ekstra trygghet å vite at jeg er vaksinert, sier sykepleier Marit Charlotte Hopkins fra Kongsberg sykehus.

Publisert 13.01.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
Marit Charlotte Hopkins (til venstre) blir her vaksinert av Runi Lande.
VAKSINERT: Marit Charlotte Hopkins (til venstre) blir her vaksinert av Runi Lande.

Vaksineringen av Vestre Viken-ansatte er i gang, og i løpet av uke 2 og 3 skal cirka 1.200 ansatte få koronavaksinen. Det utgjør cirka 12 prosent av arbeidsstyrken i helseforetaket.

13. januar 2021 ble på mange måter en historisk dag for ansatte i Vestre Viken. På Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus ble det i løpet av dagen satt flere koronavaksiner på ansatte.

Det er etablert vaksinestasjoner på alle disse sykehusene, og i dagene fremover vil flere ansatte bli vaksinert.

- Godt å være i gang

På Kongsberg sykehus var sykepleier Marit Charlotte Hopkins en av de aller første som fikk koronavaksinen onsdag.

Hun jobber som sykepleier på intensivavdelingen på sykehuset, og er blant dem som prioriteres først i vaksinekøen. Sykepleieren er veldig glad for at hun – og mange andre sykehusansatte – endelig blir vaksinert.

- Ja, det er godt å endelig få vaksinen. Selv om vi selvsagt fortsatt følger smittevernrutinene, så gir dette oss en ekstra trygghet i arbeidshverdagen. Nå håper jeg at mange kolleger blir vaksinert fremover, og at så mange som mulig i befolkningen velger å vaksinere seg, sier Kongsberg-sykepleieren.

Det er vaksinen fra Pfizer/BioNTek (Comirnaty) som brukes i Vestre Viken nå. Hver person som vaksineres får to doser med tre ukers mellomrom.

Skal sikre kapasitet

Formålet med vaksineringen er å sikre kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

Sykehusene skal kunne opprettholde kritiske funksjoner og motta både covid-19-pasienter og alle andre pasienter som har behov for sykehustjenester. I denne omgang vil derfor de prioriterte gruppene være fra tjenester med personell som er vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon eller karantene.
Prioritet vil gis til helsepersonell innen intensiv- og akuttfunksjoner og regionale funksjoner, samt enkelte analysefunksjoner og andre kritiske funksjoner ut fra lokale vurderinger.

- Vi er glade for at FHI har endret sin prioritering og at vi kan starte vaksinering av vårt helsepersonell. I denne første omgang får vi vaksiner til rundt 12 prosent av alle ansatte i Vestre Viken og derfor må vi prioritere strengt. Vi regner med at spesialisthelsetjenesten får flere tildelinger av vaksine om ikke alt for lenge, sier fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken helseforetak.

vaksine Ringerike sykehus

Anne Britt Solbakken er dagsykepleier medisinsk avdeling og var første ute med koronavaksine på Ringerike sykehus.

vaksinasjon Drammen

Intensivsykepleier Unn Simonsen får her den første koronavaksinen på Drammen sykehus.

vaksinasjon Bærum

Carl August Munck fra medisinsk avdeling fikk første stikk av koronavaksine på Bærum sykehus.