Eldre innvandrere og Covid-19

Det er laget informasjonsbrosjyre og film på flere språk til eldre innvandrere om korona, smittevern og hvordan leve et godt liv under pandemien.

Publisert 20.01.2021
Sist oppdatert 10.01.2023
Fadumo Abdi (Najib helseorganisasjon), prosjektleder Rita Weum fra Aldring og helse (bak) og Solveig Midtvedt (Vestre Viken) i s
Bilde fra oktober 2020, før smittevernreglene ble strengere. Fadumo Abdi (Najib helseorganisasjon), prosjektleder Rita Weum fra Aldring og helse (bak) og Solveig Midtvedt (Vestre Viken) i samtale med frivillige tilknyttet moskeen Masjid Abu-Bakr Drammen.

Eldre er generelt en viktig gruppe å nå med informasjon fordi de har økt risiko for komplikasjoner dersom de blir smittet av Covid-19. Eldre innvandrere er særlig sårbare fordi de i tillegg kan oppleve både kulturelle og språklige barrierer.

Flere aktører har samarbeidet om å lage informasjonsbrosjyre og film på urdu, polsk, arabisk, vietnamesisk, somali og bosnisk. Det er også laget en veileder som kan brukes som samtalestøtte av pårørende, frivillige eller helse- og omsorgspersonell i dialog med de eldre.  

Informasjonsbrosjyrer, filmer og veileder for samtalestøtte finner du her

Informasjonsmateriellet er utviklet gjennom et prosjekt der Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gitt et ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak om Covid-19 for innvandrerbefolkningen. 

S
amarbeidspartnerne i prosjektet er Aldring og helse (prosjektleder), Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Helseetaten i Oslo kommune, Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken, Bydelsmødre Norge, Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), NAJIB Helseorganisasjon, Moskeen Masjid Abu-Bakr Drammen, Somalisk Kultur Forening og Kulturkonsulenten AS.