Drammen sykehus tester 1.600 ansatte

Det er full aktivitet på testsenteret som har kapasitet til å teste 120 ansatte i timen.

Publisert 12.01.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
Trude Gusgaard (t.v.) og Anita Haugland Gomnæs
Trude Gusgaard (t.v.) og Anita Haugland Gomnæs under koronatestingen av ansatte ved Drammen sykehus.

Etter at det i løpet av helgen ble konstatert et større smitteutbrudd på Drammen sykehus, besluttet sykehuset i samråd med Folkehelseinstituttet at alle ansatte skal testes.

Arbeidet er nå i gang, og i løpet av fredag 15. januar vil testingen være ferdigstilt.

En liten arbeidsgruppe jobbet på mandag på spreng med planleggingen av screeningen, før testingen kunne starte tirsdag.

Først ut var AIO (Anestesi, Intensiv og Operasjon), der alle som har vært på jobb og har hatt mulighet, er testet.

- Det sikreste stedet i Drammen

Ortopedisk sengeavdeling er for anledningen gjort om til testsenter.

Det var nettopp på denne avdelingen at smitteutbruddet først ble registrert, men det er ingen grunn til bekymring, ifølge Lukas Månsson, avdelingssjef ved ortopedi og akuttmottak.

- Avdelingen er grundig smittevasket, og er bestrålt med UV-C optisk stråling som dreper virus. Det er nå det sikreste stedet i Drammen med tanke på koronasmitte, sier Månsson.  

Travelt og krevende

- Det er trolig mellom 1500 og 1800 og ansatte som vil bli testet. Akuttmottak og Medisin tester sine egne ansatte, sier Hilde Thorgersen. Hun er pasientkoordinator ved Drammen sykehus, men nå er det altså ansatte som må koordineres.

- Vi tester de «rene» ansatte, ikke de som er i karantene eller har symptomer. De skal testes i teltet, sier hun, og viser til teststasjonen utenfor sykehuset.

- Det har vært en travel dag, men det har gått bra. Folk har forståelse for at det er en oppstartsdag. Vi får forsterkninger slik at vi kan holde testingen gående utover kvelden i dag også. Forhåpentligvis blir de neste dagene litt roligere.

- Testingen er det letteste

På «gulvet» i testsenteret treffer vi Anita Haugland Gomnæs. Som hovedverneombud i Vestre Viken jobber Anita vanligvis med administrative oppgaver, men hun synes det er givende å kunne bidra med praktisk innsats.

- Det er veldig fint å være med på dette samfunnsoppdraget, sier hun.

Hun vil spesielt rette oppmerksomheten mot kontorpersonalet som arbeider med merking, klargjøring og utskrift av etiketter. Det er en krevende oppgave når opptil 120 ansatte skal testes i timen, understreker hun, og legger til:

- Testingen er det letteste!

Prøvene analyseres fortløpende, og de siste testresultatene skal være klare på lørdag.