Drammen sykehus skal lede internasjonal kreftstudie

Drammen sykehus, ved avdelingsoverlege Odd Terje Brustugun, har startet en ny stor internasjonal studie for pasienter med lungekreft. Totalt 100 pasienter skal inkluderes i studien.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 19.10.2022
Sist oppdatert 10.01.2023

Odd Terje Brustugun

NY STUDIE. Avdelingsoverlege Odd Terje Brustugun​ sier han forventer at det vil gå raskt å få inkludert pasienter til å fylle opp studien. 

​I tillegg til Drammen sykehus skal studien foregå ved flere universitetssykehus i Norge, Sverige og Danmark.
Studien er åpen for pasienter med en ganske vanlig type lungekreft, såkalt ikke-småcellet lungekreft hvor det er påvist en endring i et gen (en mutasjon) som heter KRAS G12C. Fire pasienter har hittil startet behandling i studien, hvorav to ved Drammen sykehus.

Hemmer mutert KRAS-protein​

Denne mutasjonen (KRAS G12C), som forekommer i svulstene til rundt 16 % av pasienter med ikke-småcellet lungekreft, fører til at et protein kalt KRAS ikke virker som det skal i kroppens celler og bidrar til kreftutvikling.
Det utvikles nå medikamenter som hemmer mutert KRAS-protein, og virker ved å inaktivere denne prosessen i kreftcellene. Det er utført flere studier på KRAS-hemmere, hvor disse legemidlene gir lengre tid før sykdommen utvikler seg, samt gir færre bivirkninger, sammenlignet med dagens standardbehandling med cellegift.
I Norge i dag er behandling av KRAS-mutert lungekreft med slike medisiner kun tilgjengelig gjennom studier.

Alle får behandling

I SOLUCOM-studien vil alle pasienter som deltar få behandling med KRAS-hemmeren «sotorasib». Hovedformålet med denne studien er å studere effekten av sotorasib på kreftsvulster som har denne gen-endringen, samt å analysere biologiske faktorer som kan innebære god effekt, men også faktorer som kan være involvert i manglende effekt ved studielegemiddelet.
Pasientene må ha fått minst en tidligere behandling for lungekreften, og de kan være i litt dårligere allmenntilstand enn de som har vært inkludert i de tidligere studiene.

Pasienter som deltar i SOLUCOM-studien må møte på noen flere besøk på sykehuset enn hva de ville gjort ved vanlig standardoppfølging for sin sykdom. De må også utføre litt flere undersøkelser, deriblant avgi flere blodprøver og ta noen flere røntgenundersøkelser. Dette for å se på forholdet mellom effekten og eventuelle bivirkninger av studiemedisin, og sykdomskarakteristika hos den enkelte pasient. 

Fylles raskt opp

Avdelingsoverlege Odd Terje Brustugun​ (bildet) sier han forventer at det vil gå raskt å få inkludert pasienter til å fylle opp studien. 

- I løpet av ett år får vi sannsynligvis inkludert 100 pasienter. Vi regner med at om et par år vil man ha mer data om denne behandlingen basert på en nordisk populasjon, og for pasienter med en litt dårligere allmenntilstand enn i studiene frem til nå. I tillegg håper vi å få kunnskap som gir grunnlag for å forbedre behandlingsmulighetene ytterligere i framtida.

Brustugun legger til at de helst ikke vil gi «gammeldags» cellegift. 
- Nå vil vi kunne gi dette medikamentet i en studie, men den vil være tilgjengelig for relativt få pasienter og i en relativt kortvarig periode – så vi håper å kunne få medisinen innført som standardbehandling på sikt.

Egen app for pågående studier

Det er en rekke pågående studier for lungekreftpasienter. Dersom du er eller kjenner en lungekreftpasient som har spørsmål om dette, så kan du be legen sjekke «lungekreftstudieappen»​.
Denne appen er laget for leger som jobber med lungekreftpasienter. Her ligger alle åpne studier som inkluderer lungekreftpasienter i Norge, samt en matrise som gir en pekepinn på eventuelt hvilken studie som kan være aktuell for den enkelte pasient basert på inklusjons- og eksklusjonskriterier.