Drammen sykehus mobiliserer for å raskt slå ned smitteutbrudd

Oppdatering på smitteutbruddet ved ortopedisk avdeling på Drammen sykehus.

Publisert 09.01.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
Drammen sykehus

Status på smitteutbruddet på ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus er pr. mandag 11. januar at 22 ansatte og 12 pasienter er smittet. 85 ansatte er i karantene.

En pasient ble overført fra Drammen sykehus til Bærum sykehus før utbruddet ble kjent og har testet positivt for covid-19. Dette har medført at ni ansatte ved Bærum sykehus er satt i karantene. Disse ansatte testes for koronavirus.

Alle pasienter som har blitt skrevet ut fra ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus siden 2. januar er satt i karantene. Dette dreier seg om 60 personer. Drammen sykehus har tatt kontakt per telefon med alle pasientene. Det er også tatt kontakt med kommunen, institusjoner og sykehjem for de pasientene der dette er nødvendig i forhold til tjenestene de mottar.

Det er etablert utbruddsgruppe etter prosedyre og det er tett dialog med FHI som deltar på arbeidsgruppemøter. Smittesporingen fortsetter og omfattende testing gjennomføres.

Stenger sengepost

Drammen sykehus har stengt ortopedisk sengepost, men bruker andre sengeposter for å ta imot øyeblikkelig hjelp-pasienter. I tillegg bistår Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus ved behov.

Dette får konsekvenser for driften på den aktuelle avdelingen. Planlagte ortopediske operasjoner som krever innleggelse blir avlyst i uke 2, det blir reduksjon av ortopedisk dagkirurgi og det blir avlysing av planlagt poliklinikk i uke 2. Pasienter som får utsatt sin time vil bli kontaktet av sykehuset.

Ikke relatert til covidpasienter

Drammen sykehus har hatt over hundre pasienter med koronavirus siden den første innlagte pasienten i Norge kom til sykehuset 8. mars 2020.

- Vi er trygge på å sikre et godt smittevern hos de pasienter som vi smitteisolerer. Det pågående utbruddet er ikke relatert til pasienter som har vært på sykehuset på grunn av koronavirus, men utbruddet er relatert til det generelle smittetrykket i samfunnet. Vår utbruddsgruppe, som har hatt møte med FHI på fredag ettermiddag, vil fortsette å jobbe med å sikre at smitten blir stanset så fort som mulig, forteller Lukas Månsson, avdelingssjef for ortopedi og akuttmottak på Drammen sykehus.

Sykehuset har fått god hjelp av både FHI og kommunene rundt.