Drammen sykehus med i masseskadeøvelse

Det var høyt spenningsnivå, mye action og drama da Drammen sykehus, sammen med Forsvaret og andre instanser, gjennomførte en masseskadeøvelse torsdag 24. november.

Publisert 28.11.2022
Masseskadeøvelse Drammen november 2022

​​Øvelsen startet på Drammensbadet med en håndgranat og påfølgende masseskyting som resulterte i flere drepte og mange skadde.

Forsvaret bidro til ekstra høy spenningsfaktor med helikopter av typen Bell 412, som fløy lavt over Drammen og inn mot taket til Drammensbadet hvor beredskapstroppen firte seg ned. 

Masseskadeøvelse Drammen novemeber 2022

Masseskadeøvelse Drammen november 2022

I det alarmen gikk på Drammensbadet, ble også Drammen sykehus satt i beredskap og gjorde seg klare til å ta imot et ukjent antall skadde.

Sykehuset stod​ klart

Da det var kontroll over situasjonen på Drammensbadet ble 76 skadde fraktet gjennom Drammen sentrum i Forsvarets kjøretøy. De skadde ble tatt imot i ambulansehallen hvor et titalls ansatte fra flere avdelinger fra sykehuset stod klare. Deriblant triagesykepleiere som bidro til at pasientene ble triagert - noe som betyr at de skadde ble sortert ut fra skadeomfang.

Øvelse akuttmotaket Drammen sykehus november 22

De hardest skadde ble transportert til akuttstua, mens de med moderate skader ble behandlet på medisinsk obersvasjonspost. De lettest skadde fikk behandling på det som til vanlig er et sengelager, men som fungerer som sengepost til mange personer i en krisesituasjon.

MAsseskadeøvelse Drammen november 2022

Masseskadeøvelse i Drammen november 2022

Fornøyd med gjennomføringen

Jørn Einar Rasmussen er både sjeflege i Hæren og seksjonsoverlege på akuttmottaket på Drammen sykehus, og han hadde en svært aktiv rolle under den store øvelsen.

 Vi er veldig fornøyd med gjennomføringen. Det ble mye fin læring - både på det som fungerte, og det som vi skal jobbe videre med, sier Jørn Einar Rasmussen.

​ Blant annet fungerte ID-merkingen bra, alle som kom for blodprøve hadde ID-merke. Det viste at vi har god kontroll på registreringen. Så er det noe vi må jobbe med, blant annet når det gjelder kommunikasjon. Vi må lette kommunikasjonslinjene våre, fortsetter Rasmussen.​

Jørn Einar Rasmussen

​​​​Jørn Einar Rasmussen, her fra øvelsen i 2021

Fjerde gang det er øvelse

Dette er fjerde gangen det ble gjennomført en øvelse i denne skalaen i Drammen, og ambisjonene er at det blir en øvelse hvert år.

– ​En masseskadesituasjon er heldigvis sjelden, men det er desto ​viktigere at vi øver og forbereder oss. For den dagen det skulle skje noe stort, er det for sent å planlegge. Denne øvelsen gir gode muligheter til å se om planene våre fungerer i en situasjon som er så reell som vi kan lage i øvelsessammenheng, sier Rasmussen.

For flere bilder - gå til Vestre Viken på Facebook.​​

​​​