Drammen sykehus har fått ny eier

Nå er salget av Drammen sykehus godkjent. Ny eier er eiendomsutvikleren Stor-Oslo Eiendom.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 19.12.2022

Vestre Viken har inngått kjøpekontrakt med eiendomsutvikleren Stor-Oslo Eiendom om kjøp av de fem tomtene som til sammen utgjør dagens Drammen sykehus. Styret i Vestre Viken godkjente salget den 

28. november, mens styret i Helse Sør-Øst godkjente salget 16. desember.

Sykehustomtene på Bragernes er på totalt 57 mål, og på eiendommene finnes det nesten 80.000 kvadratmeter med bygningsmasse. Kjøper overtar ved overtakelsen det fulle ansvaret for bygningsmassen, samt den videre regulering og utvikling av eiendommene.  

Luftfoto Drammen sykehus

Drammen sykehus er solgt. Foto: Haiman Askari

​Minimum 850 millioner

Kjøpesummen for eiendommen vil være minimum 850 millioner kroner. Videre ligger det en mekanisme i avtalen som gjør at kjøpesummen kan oppjusteres basert på regulering og oppnådd utnyttelsesgrad. Partene har en felles ambisjon om at regulert volum (BRA) kan medføre en ytterligere økning i kjøpesum anslagsvis i størrelsesorden 200-350 millioner kroner. Den endelige kjøpesummen vil først bli klar når eiendommene er ferdig detaljregulert.

«Styret er godt fornøyd med gjennomføring av salgsprosessen og det endelige resultatet», sier styreleder i Vestre Viken, Siri Hatlen. 

«Selv om eiendomsmarkedet har blitt mer utfordrende det siste halvåret har det vært god konkurranse fra seriøse aktører. For Vestre Viken har det vært viktig å få på plass en kjøper som kan ta en aktiv rolle i det videre reguleringsarbeidet sammen med kommunen og med støtte fra foretaket. Vi tror Stor-Oslo Eiendom vil bli en god eier og utvikler av tomtene», sier hun.

Styreleder får støtte fra administrerende direktør i Vestre Viken.

«Dette salget er svært viktig for foretaket. Det nye sykehuset på Brakerøya skal delvis finansieres med egne midler som kommer fra dette salget. I tillegg er vi opptatt av at etterbruken blir best mulig for Drammen og de som bor her», sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken.

Tar over stafettpinnen

Vestre Viken har en god stund jobbet tett opp mot kommunen i forbindelse med ny områdereguleringsplan. Stor-Oslo Eiendom vil allerede ved kontraktsignering gå inn som aktiv deltaker i dette reguleringsarbeidet. De vil også utarbeide et forslag til detaljregulering for de gamle sykehuseiendommene.

«Vi har ambisjoner om å transformere dette området til en levende og bærekraftig del av sentrum. For oss er det viktig å skape gode nabolag og bymiljøer i tett samarbeid med både kommune, lokalmiljø og næringsliv», sier Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom.

Eiendomsutvikleren ønsker å bidra aktivt til å nå målene om et utslippsfritt samfunn. 

«Miljø og sosial bærekraft vil være en bærebjelke for dette utviklingsprosjektet», sier Grimstad.

Stor-Oslo Eiendom skal først ta over eiendommene etter at Vestre Viken har flyttet inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen, tentativt andre halvdel av 2026.

Vestre Viken har benyttet seg av meglerne Realnor Property Advisors AS og BNM Realist Næringsmegling AS. Advokatfirmaet Haavind AS har vært juridisk rådgiver.