Disse vant priser under Pasientsikkerhetsuka

Under den siste dagen av Pasientsikkerhetsuka 2022 ble det kåret vinnere i både poster- og videokonkurransen. Se hvem som vant!

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 24.10.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
En mann og en kvinne som har sertifikat
Anders Thorne Narverud vant poster pris for posteren: «Akutt- og mottaksmedisin – sikrer kontinuerlig tilstedeværelse av erfaren lege i akuttmottak». Adm.dir. Lisbeth Sommervoll delte ut prisen.

Her kan du se video fra prisutdelingen fredag 21. oktober:

 


​Poster pris, fra klinik​k Drammen sykehus: 

«Akutt- og mottaksmedisin – sikrer kontinuerlig tilstedeværelse av erfaren lege i akuttmottak». Utarbeidet av Anders Thorne Narverud.

Juryens begrunnelse: Budskapet i posteren kommer godt frem og er et viktig løft for sikre riktig og trygg pasientbehandling i akuttmottakene.

Satsningen på AMM erkjenner behovet for spesialistkompetanse i akuttmottak hvor det drives avansert diagnostikk og behandling. Det vil bidra til å redusere liggetid i akuttmottak, redusere unødige innleggelser, gi raskere beslutninger og føre til økt pasientsikkerhet.

Målet er kompetanse i front og lik behandling til alle!

Drammen sykehus var det første sykehuset i Norge som har utdannet spesialister i akutt- og mottaksmedisin (AMM). Spesialiteten har som hensikt å sørge for tilstedeværelse i akutt mottak av erfaren lege med kompetanse innenfor alle fagfelt.

​​Posterpris, fra Klinikk Bærum syk​ehus: 

​«Skrøpelighet reduserer NEWS2 sin evne til å predikere alvorlig sykdom».

Poster utarbeidet av Peter Selmer Rønningen, Marte Meyer Walle- Hansen,  Håkon Ihle-Hansen, Elizabeth Lyster Andersen og Marius Myrstad.

Juryens begrunnelse: Posteren er engasjerende, lett å lese og budskapet har stor betydning for pasientsikkerheten. 

COBRA-studien er ledet av Marius Myrstad ved Bærum sykehus og dette arbeidet ble utført i samarbeid med Peter Selmer Rønningen, Marte Meyer Walle-Hansen, Håkon Ihle-Hansen og Elizabeth Lyster Andersen. 

Analysen inkluderte alle pasienter innlagt med COVID-19 fra mars 2020 og ut 2021. Formålet var å undersøke om skrøpelighet påvirker prognostiske egenskaper ved NEWS2 hos pasienter innlagt grunnet COVID-19. Eldre pasienter med skrøpelighet har ofte atypiske symptomer, men har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved sykehusinnleggelse med COVID-19. Studien avdekket at NEWS2 hadde dårligere prognostiske egenskaper for eldre med skrøpelighet enn hos de uten skrøpelighet. 6 av 10 pasienter i denne kategorien ble ikke fanget opp av NEWS2.

​​​Her kan du se alle posterne som ble sendt inn i 2022

Posterpris til Klinikk Bærum sykehus.

Posterpris til Klinikk Bærum sykehus. Peter Selmer Rønningen, lege og stipendiat på Forskningsavdelingen viser frem diplomet.​​

Beste arbeid presenter i filmformat - Klinikk KMD:​​

«Ultralydveiledet innleggelse av PVK». Filmen er laget av Silje Renate Laland (BILDE-KS), Ingrid Annette Rislien (BILDE-NUKL) og Anine Haug (BILDE-BS).

​Juryens begrunnelse: Budskapet i filmen kommer godt frem og den er engasjerende og viser til at flere andre HF også tar i bruk innovasjonen.
Filmen viser et innovasjonsprosjekt hvor radiografer lærer å legge inn PVK ved bruk av ultralyd. Dette har redusert behov for å tilkalle hjelp fra ressurser i anestesiavdelingen med 78%. Oppgaveglidningen har redusert forsinkelser i program og redusert ventetid. Pasientene er fornøyde og føler seg trygge.

Juryen har bestått av Kristine Kleivi Sahlberg (forsknings- og innovasjonssjef), 
Hanne Juritzen (kvalitetssjef) og Anniken Riise Elnes (fagansvarlig LIS-utdanning).

Vinnerarbeidene får hver 10.000 kroner øremerket videre forbedringsarbeider.

​Ingrid Annette Rislien​ tok imot prisen på vegne av Klinikk KMD - prisen ble delt ut av AD Lisbeth Sommervoll under et arrangem

​Ingrid Annette Rislien​ tok imot prisen på vegne av Klinikk KMD - prisen ble delt ut av AD Lisbeth Sommervoll under et arrangement på Drammen sykehus fredag ettermiddag.

Se vinnervideoen her:

 
​Se alle videoene fra Pasientsikkerhetsuka