Disse vant poster- og videopris

Poster- og videopris for pasientsikkerhetsuken 2021 i Vestre Viken HF ble delt ut fredag. Her er vinnerne.

Vestre Viken HF
Publisert 22.10.2021
Sist oppdatert 18.01.2024
Dyktige prisvinnere på Bærum sykehus mottok posterprisen for "Forebygging av funksjonstap - Gecko studien fra Bærum sykehus"
PRISVINNERE: Dyktige prisvinnere på Bærum sykehus mottok posterprisen for "Forebygging av funksjonstap - Gecko studien fra Bærum sykehus", utarbeidet av Marthe Walle og Marius Myrstad.

Mange gode postere og videoer er sendt inn i forbindelse med pasientsikkerhetsuken. Komiteen har vurdert og bedømt postere og video etter følgende kriterier:

 • Arbeidet bidrar til å fremme pasientsikkerhet
 • Oversiktlig oppbygning og engasjerende fremstilling -  bakgrunn, mål, metode, resultat og konklusjon
 • Resultatene er tallfestet og fremstilt forståelig
 • Personvern er ivaretatt

Komiteen har bestått av forskningssjef Kristine Kleivi Sahlberg, spesialrådgiver medisin Asgeir Kvam og kvalitetssjef Hanne Juritzen.

Posterpris

Komiteen har plukket ut følgende vinnere:

Det deles ut to posterpriser:

 • Forebygging av funksjonstap - Gecko studien fra Bærum Sykehus, utarbeidet av Marte Walle-Hansen og Marius Myrstad.

  Forskningsstudie på Bærum sykehus som har testet kognitiv og fysisk funksjon hos 106 eldre pasienter, 6 måneder etter covid-19 innleggelse. 

  Funnene viser at de eldste covid-19 overleverne hadde dårligere kognitiv og fysisk funksjon 6 måneder etter innleggelse. Studien er viktig, og er posteren er svært oversiktlig og godt fremstilt. Det er foreslått konkrete tiltak for å forebygge funksjonstap hos eldre med covid-19. 
 • Fjernstyrt CT og ambulansedrevet slagbehandling fra KMD og RS, utarbeidet av Gunn Eli Tokerud og Jørgen Ibsen.

  Pasienter med hjerneslag trenger en rask avklaring for eventuell trombolysebehandling. CT er sentralt for diagnose, men CT ved Hallingdal sjukestugu har ikke døgnbemannet radiograf.

  Gjennom oppgavegliding, bruk av ny teknologi og tverrfaglig samarbeid har 47 pasienter fått utført en fjernstyrt CT ved Hallingdal sjukestugu.

  Ambulansepersonell posisjonerer pasientene i CT bistått av radiograf via video, radiograf på Ringerike sykehus fjernstyrer CT og ambulansepersonell utfører nevrologiske undersøkelse under videoveiledning fra lege på Ringerike sykehus. Prosjektet er et forsknings- og innovasjonsprosjekt, og fører til at diagnose kan avklares lokalt og raskere, de som skal ha blodtrykksenkende medikamenter kan få dette raskt, og det er en reduksjon av ambulansetransport til Ringerike sykehus med rød respons.

  Prosjektet ha stor nytte for den enkelte pasient, samtidig som helsetjenesten sikrer effektiv ressursbruk. Posteren er svært godt fremstilt.

Her kan du se alle innsendte posterne

 

VIDEO:

VIDEO: "Samhandling og pasientflyt mot 2025 fra PHR" vant videoprisen for 2021. Fra venstre: assisterende klinikkdirektør Kristin Tafjord Lærum, klinikkoverlege Sondre S. Engebretsen og avdelingsoverlege Elisabeth Mork.

Videopris

Det ble delt ut en videopris:

 • Samhandling og pasientflyt mot 2025 fra PHR

  Videoen presenterer program for samhandling og pasientflyt mot 2025. Programmet arbeider på tvers av avdelinger for å sikre en helhetlig pasientoppfølging og informasjonsflyt. Det kan oppstå brudd i behandlingen grunnet manglende informasjonsoverføring mellom avdelinger, som ved overføringer av inneliggende pasienter til poliklinisk behandling og kommune. 

  Programmet ønsker å minimere brudd i informasjonsflyt ved å planlegge og utvikle tjenester mot nytt sykehus, samt skape helhetlig pasientforløp. Det involveres ansatte og brukere i arbeidet for å se på årsakene til brudd og når de oppstår.

  Filmen presenterer arbeidet på en svært god måte med både ansatte og bruker som forteller om utfordringene. Den er klar og svært engasjerende fremstilt og representerer et svært viktig arbeid for å øke informasjonsflyten og pasientsikkerheten. Dette er et viktig arbeid for både pasientene og helsetjenesten.

Her kan du se de innsendte videoene

 

Prisvinnere Gunn Eli Tokerud og Jørgen Ibsen

Prisvinnere Gunn Eli Tokerud og Jørgen Ibsen.

Vestre Viken gratulerer prisvinnerne!

SE VIDEO FRA PRISUTDELINGEN UNDER: