Vaksinasjon for bestemte grupper med en 3. dose koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose til personer med svekket immunforsvar.

Publisert 15.09.2021
Sist oppdatert 06.06.2023
tredje koronavaksinedose

De fleste pasientene skal vaksineres i sin hjemkommune. Det er kommunene som avgjør om 3. dose tilbys som drop-in eller etter timebestilling. Kommunene har informasjon om dette på sine hjemmesider.

Følgende personer anbefales vaksinasjon:

Gruppe 1:

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår og vil da få tilbud om 3. dose med koronavaksine i sin hjemmekommune.

Pasientene må selv velge om de vil fremvise personsensitive informasjon.

Hvis de ikke ønsker dette vil de etter hvert motta et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremgår at de er i en gruppe som kan motta et tilbud om tredje dose, og pasienten kan velge å vente på dette.

Gruppe 2a:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på denne listen kan kontakte kommunen direkte for å få tilbud om 3. dose med koronavaksine.

Dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår må vises frem ved vaksinasjonsstedet.

Pasientene må selv velge om de vil fremvise personsensitive informasjon. Hvis de ikke ønsker dette vil de etter hvert motta et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremgår at de er i en gruppe som kan motta et tilbud om tredje dose, og pasienten kan velge å vente på dette.

Gruppe 2b:

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Disse pasienter må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten, fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering.