Digitale brev fra Vestre Viken tilgjengelig for pasienter

Pasientene vil få innkallingsbrev og andre brev fra Vestre Viken på helsenorge.no

Publisert 25.06.2021
Sist oppdatert 06.06.2023

Pasienter som ikke bruker helsenorge.no vil få brevet i sin digitale postkasse eller som vanlig post, dersom de har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon. 

​- På denne måten får pasientene mulighet til å motta brevet digitalt med en gang det er sendt, og slipper å vente til det kommer i posten som i dag. Tjenesten forenkler pasientenes kontakt med oss, sier lokal prosjektleder Tonje Tovmo. Digitale brev er et tilbud til de som ønsker det og er digitalt aktive. Pasienter som har reservert seg mot å være digitalt aktive, får brevet sendt som vanlig post, sier hun.

Pasientene forventer digitale løsninger

Thomas S. M Blancaflor er pasientenes representant i prosjektet Digital utsending av brev, og han ser frem til tjenesten som nå lanseres. 

- Det er forventninger om at vi samhandler digitalt på samme måte i helsevesenet som ellers i samfunnet. Det er derfor veldig viktig at sykehusene øker pasientenes tilgang til digital informasjon. Fordelen med digital dialog er at vi får raskere kommunikasjon, sier Thomas.​

Slik er tjenesten

Sykehuset sender digitale innkallingsbrev og andre brev til deg som pasient fra den elektroniske pasientjournalen. I stedet for å skrive ut brevet og sende i posten kan helsepersonell nå velge å sende brevet digitalt. Du vil deretter motta brevet på helsenorge.no. Pasientene vil også kunne gjenfinne brevet i arkiv. Dersom du ikke har tatt i bruk helsenorge.no, men har opprettet en digital postkasse på Digipost eller e-Boks, vil du få brevet dit. Dette gjelder ikke for avdeling for bildediagnostikk (røntgen).​

Barn under 16 år mottar ikke digital post. De vil motta brev slik som de gjør i dag.

Helsepersonell kan velge å sende brevet på papir dersom det er medisinske eller andre forhold som krever dette, til tross for at du har opprettet digital postkasse.

Hva kan ikke sendes digitalt?

Brev med svarkonvolutter, blanketter, urinprøveglass og blodprøverekvisisjoner kan ikke sendes digitalt. Disse brevene vil du fremdeles motta som vanlig post.

Først ut

Den nye digitale tjenesten til pasientene er tatt i bruk ved flere andre helseforetak i Helse Sør-Øst og derfor kan pasienter som er blitt behandlet ved andre foretak i regionene allerede nå lese brevene sine på helsenorge.no. Etter planen innføres tjenesten for alle foretakene i regionen i løpet av 2021.

Fakta

  • Tjenesten er en del av den nasjonale helseportalen helsenorge.no som forvaltes av Direktoratet for e-helse. 
  • ​Digitale brev er et delprosjekt under Digitale innbyggertjenester Helse Sør-Øst, et prosjekt under Program for Regional klinisk løsning (RKL) i Helse Sør-Øst. ​