Digital tilgang til informasjon i egen journal

Pasientene i Helse Sør-Øst har nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 02.10.2019
Sist oppdatert 26.10.2022

Tjenesten er innført trinnvis i regionen i løpet av de siste månedene, og hele regionen er nå koblet på.

– Når pasientene får slik tilgang blir det enklere å følge med på hva som er gjort og hva som planlegges av utredning og behandling. Tjenesten forenkler innbyggernes kontakt med sykehusene, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus.

Enkel tilgang

Helse Vest og Helse Nord har allerede innført tjenesten, og med Helse Sør-Øst på plass har over 85 prosent av landets innbyggere nå digitalt innsyn i egen pasientjournal ved sykehuset der de har fått utredning og behandling.

Ved å logge seg på helsenorge.no kan pasientene få trygg og enkel tilgang til noen av de mest brukte dokumentene som følger med sykehusbesøk; for eksempel sammendrag av sykehusopphold (epikriser), hvilke prøver som er tatt og nye timer som er satt opp.

Det er dokumenter lagret etter oktober 2018 som vil være tilgjengelig digitalt.

Trygg løsning

Direktoratet for e-helse har ledet arbeidet med å gi pasienter i hele landet tilgang til egen pasientjournal fra sykehusene.

Det stilles høye krav til sikkerhet og brukervennlighet i løsningen og arbeidet skjer i nært samarbeid med helseforetakene.

–  Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold har siden 2013 hatt innsyn i egen pasientjournal via en regional portal. Nå tar vi skrittet videre og går over på den nasjonale portalen og utvider tjenesten til å gjelde alle våre sykehus. Det er gjort et omfattende arbeid med å forberede dette slik at tilgangen skjer på en trygg og sikker måte, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Fakta

 • Digitalt innsyn i journalen fra sykehus omfatter utvalgte dokumenter, som epikrise (sammendrag etter sykehusopphold), polikliniske notater, sammenfatninger, prøvesvar og timeavtaler.
 • Tilgang gis ved at den enkelte innbygger logger seg inn på helsenorge.no, for eksempel ved bruk av BankID.
 • Muligheten for digitalt innsyn gjelder i første omgang pasienter som er 16 år eller eldre.
 • Tjenesten viser også hvem som har gjort oppslag i journaldokumentene.
 • Innsyn i pasientjournalen på helsenorge.no er et tilbud til dem som ønsker det. Det er mulig å reservere seg mot at journalen skal være tilgjengelig gjennom helsenorge.no.
 • Dersom pasientene oppdager noe som bør endres, kan de kontakte sykehuset digitalt. Ved å fylle ut såkalte anmodningsskjemaer kan pasientene:
  • Be om utskrift av pasientjournal og/eller tilgangslogg
  • Få rettet feil i pasientjournal
  • Spørre om oppslag som er gjort av ansatte i journalen ved det enkelte sykehus