Digital oppfølging for diabetespasienter

I mai gikk startskuddet for digital oppfølging til pasienter med diabetes type 1 ved Drammen sykehus. I løpet av 2024 vil behandlingstilbudet være tilgjengelig ved alle diabetespoliklinikker i Vestre Viken.

Publisert 04.06.2024
Sist oppdatert 06.06.2024

 

Et par kvinner i hvite frakker
Digitalt pasienttilbud: Pasienter med diabetes type 1, som følges opp ved sykehusene i Vestre Viken, får i løpet av 2024 tilbud om digital oppfølging. Nå er vi  i gang  ved Drammen sykehus – og til høsten vil behandlingstilbudet bli tilgjengelig på alle våre sykehus.

Fra venstre Line Hallan Christiansen, diabetessykepleier, og Stina Therese Sollid, seksjonsoverlege og postdoktor ved medisinsk avdeling DS. 

Dette innebærer at pasientene kan redusere antall reiser til sykehuset for kontroll, samtidig som oppfølgingen av sykdommen blir tilpasset den enkeltes behov. 

Hver 4. måned skal pasientene svare på noen spørsmål via en app, og sammen med registrerte blodsukkerverdier sendes disse dataene til sykehuset for vurdering og oppfølging av diabetessykepleier eller lege. 

Ved en eventuell forverring av sykdommen blir pasienten kontaktet for videre oppfølging. Hvis det ikke er en forverring av sykdommen kan man utsette kontroll på sykehuset. Med den nye løsningen får pasientene også mulighet til å sende meldinger og kommunisere med sykehuset hvis det er behov for det. 

Pasienter med diabetes type 1 vil fortsatt innkalles til årskontroller hos lege på sykehuset.

Forskning på digital oppfølging

Alle diabetes 1 pasienter får tilbud om å delta i et forskningsprosjekt hvor hensikten blant annet er å vurdere om digital hjemmeoppfølging fører til bedre helsetjenester, egenbehandling og livskvalitet.Vestre Vikens virtuelle sykehus

Noen ganger kan det være et bedre alternativ å møte behandler digitalt. I vårt virtuelle sykehus har vi etablert en rekke digitale- og hjemmebehandlingstilbud. 

Les også: 

Digitale helsetjenester – der du er - Vestre Viken HF