Digital hjemmeoppfølging av pasienter med diabetes type 1

Pasienter med diabetes type 1, som følges opp ved sykehusene i Vestre Viken, får i løpet av 2024 tilbud om digital hjemmeoppfølging.

Publisert 22.03.2024
Sist oppdatert 05.06.2024
Diabetes digital oppfølging

Foto: Akershus Universitetssykehus

Målet med det digitale behandlingstilbudet er at pasientene kan redusere antall reiser til sykehuset for kontroll, samtidig som oppfølgingen av sykdommen blir tilpasset den enkeltes behov.

Hver 4. måned skal pasientene svare på noen spørsmål via en app, og sammen med registrerte blodsukkerverdier sendes disse dataene til sykehuset for vurdering og oppfølging av diabetessykepleier eller lege.

Ved en eventuell forverring av sykdommen blir pasienten kontaktet for videre oppfølging. Hvis det ikke er en forverring av sykdommen kan man utsette kontroll på sykehuset. Med den nye løsningen får pasientene også mulighet til å sende meldinger og kommunisere med sykehuset hvis det er behov for det.

Pasienter med diabetes type 1 vil fortsatt innkalles til årskontroller hos lege på sykehuset.

Alle diabetes 1 pasienter får tilbud om å delta i et forskningsprosjekt hvor hensikten blant annet er å vurdere om digital hjemmeoppfølging fører til bedre helsetjenester, egenbehandling og livskvalitet.

Les mer om Vestre Vikens virtuelle sykehus