Det nye sykehuset tar form

Bygget vokser i høyden, fasaden kommer til syne og arbeidene med de siste bygningsvolumene er i gang. Det har vært stor aktivitet på byggeplassen gjennom sommeren og nå er det store, synlige endringer å skimte for alle i nærheten.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 26.08.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
Nytt sykehus fra vannkanten

INNSIKT: For et år siden var det vanskelig å se hva som pågikk bak byggegjerdene, i dag kan enhver forbipasserende følge utviklingen av nytt sykehus som vokser og tar form.

På byggeplassen til nytt sykehus i Drammen er det for tiden rekordhøy aktivitet. Nå er samtlige deler av bygget under arbeid, og det er synlig fremgang hver dag. 

Oversikt over byggene

NYTT SYKEHUS: En oversikt over de ulike bygningsdelene av sykehuset

Snart full høyde 
Råbyggsarbeidene pågår fortsatt, og nå er byggingen av den åttende etasjen godt i gang. Dette er den øverste etasjen med sengeplasser. På toppen av sengebygget vil det være tekniske etasjer. Helt øverst - i tiende etasje, 42 meter over bakken, skal det etableres en landingsplattform for ambulansehelikopter. Pasienter som ankommer sykehuset fra helikopterplattformen vil fraktes gjennom et overbygg til akuttheisen som går direkte ned til akuttmottaket.  

Mange etasjer synelige

Det er enkelt å telle hver etasje der det fortsatt er åpent. Helt på toppen er den åttende etasjen påbegynt.

Bygging av glassgaten har startet 

Arbeidene med glassgaten startet i august. I første omgang monteres bærestålet, før glassprofilene monteres i løpet av våren 2023. Når bærestålet reiser seg, kommer det til syne hvordan glassgaten skal binde de ulike byggene sammen over tre etasjer. Glassgaten blir en sentral forbindelsesvei i sykehuset som vil slippe inn godt med dagslys og gi utsyn mellom byggene, men det vil også fungere som et oppholdsrom og en møteplass for alle som ferdes på sykehuset. 

Forberedelser for glassgaten

Det gule bærestålet viser konturene av den fremtidige glassgaten som går over tre etasjer.

Byggets fremtidige utseende begynner å vise seg 
Fasadearbeidet har kommet langt på flere av byggene. Teglfasaden på poliklinikkbygget mot øst er på plass, og resultatet er godt synlig både på og utenfor byggeplass. Begge poliklinikkbyggene, behandlingsbygget og servicebygget vil få denne fasaden som er inspirert av industrihistorien på Brakerøya og de gamle teglsteinsbyggene som stod der før. Gårdsrommene i poliklinikkbyggene får en fasadekledning i aluminium, og det vil også sengebygget få.

Teglfasade på poliklinikkbygg 1

Teglfasade ferdig på poliklinikkbygg 1: Teglfasaden er av typen skjermtegl som en lettere vekt og et lavere Co2-avtrykk enn tradisjonelt murt tegl.

I midten av poliklinikkbyggene får gårdsrommene en aluminiumsfasade.

Blå fasade

Den blå fasaden vender ut mot fjorden og skal gjenspeile nettopp det.

Byggestart for adkomstbygg og psykiatribygg 
Grunnarbeider for adkomstbygget og byggene for psykisk helse og rus startet opp i sommer, dermed er byggingen av alle sykehusets deler i gang. 

​Adkomstbygg 

Først ut er forgraving for peler. Selve pelingen er forventet å starte i slutten av august. Deretter vil betongarbeidene starte i månedsskiftet september/oktober 2022. 

Bygget vil bestå av fem etasjer og blir liggende mellom somatikkbygget og psykiatribyggene. Adkomstbygget skal sikre en god velkomst som hovedentré og vil inneholde resepsjon, selvinnsjekk, kantine, kiosk og apotekutsalg. Sammen med glassgaten vil adkomstbygget være møtested for pasienter, besøkende og ansatte.  

Plass utmerket for adkomstbygget

Plassen for adkomstbygget er ryddet og gravd ut som forberedelse for pelene som skal ned i bakken.

Psykisk helse og rus 
Byggene for psykisk helse og rus vil i nytt sykehus bestå av tre bygningsvolum som er plassert helt øst på tomten. To av byggene får tre etasjer og det bygget siste vil bestå av to etasjer. 

I disse dager pågår arbeider med peling og fundamentering av byggene. Ett av byggene er nå ferdig med pelingen og betongarbeider er satt i gang. I løpet av vinteren vil alle tre bygg være ferdig med peling og fundamentering, og på starten av 2024 vil alle de tre byggene begynne å ta form. 

Psykiatribygg 1

Slik ser tomten ut når pelene er satt ned i bakken. ​