Det første utstyret på plass i nytt sykehus

Den første leveransen av utstyr markerer en viktig milepæl for arbeidet med nytt sykehus.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 09.03.2023
Sist oppdatert 10.01.2024

Først inn ble en pakkemaskin som pakker porsjonspakninger av mat til pasientene. Fredag 3. mars 2023 ble den heiset inn i servicebygget. ​Størrelsen på pakkemaskinen krevde at den ble levert før bygningen ble helt lukket.​ 

Resten av utstyret vil komme på plass parallelt med at bygget blir teknisk ferdigstilt. 


Pakkemaskinen ble heiset inn i nytt sykehus

Pakkemaskinen ble heiset inn i nytt sykehus

Kok-kjøl-konsept

I nytt sykehus blir det et kok-kjøl-konsept, hvor all varmmat lages på sentralkjøkkenet i 2. etasje i servicebygget.

Etter produksjon kjøles den ned, før anretning og pakking i pakkemaskinen. Maten varmes opp igjen på de ulike avdelingene før servering. Dette konseptet gir en stor fleksibilitet overfor pasientene.