Dekning av kostnad for pasienter som ikke kan reise hjem

En pasient som hindres i å reise hjem fra sykehus på grunn av redusert framkommelighet etter ekstremværet «Hans», kan søke om refusjon for å dekke utgift til overnatting.

Publisert 14.08.2023

​Pasienten velger selv overnattingssted, betaler for overnattingen og søker om refusjon i etterkant, i henhold til pasientreiseforskriften.

Slik søker du om å få pengestøtte til reisen din (helsenorge.no)​

Pasienter som skal motta flere behandlinger etter hverandre og må holde seg nær sykehuset for å være sikker på å nå fram til neste behandling, får dekket utgifter til overnatting av Sykehuset Innlandet. Dette gjelder for eksempel dialysepasienter med lang reiseveg og redusert framkommelighet på grunn av ekstremværet.

Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften), lovparagraf §12 Rett til dekning av kost- og overnattingsutgifter:

  • En pasient som har rett til å få dekket reiseu​tgifter, har også rett til kostgodtgjørelse når pasienten har vært borte fra hjemmet mer enn 12 timer. Kostgodtgjørelsen er kroner 253 per døgn. Varer fraværet mer enn ett døgn, gir seks timer eller mer inn i det nye døgnet rett til dekning som et helt døgn.

  • En pasient som har rett til å få dekket reiseutgifter, har også rett til dekning av utgifter til nødvendig overnatting under reisen. Utgifter til overnatting dekkes med inntil kr 655 per døgn. Utgifter til privat overnatting dekkes ikke.

  • Velger en pasient å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom flere behandlinger, dekkes pasientens utgifter til kost og overnatting fullt ut hvis dette samlet sett gir lavest utgifter til transport, kost og overnatting for det regionale helseforetaket.

Kilde: Lovdata

​​