Covid-19-studie mest lest i amerikansk tidsskrift

Overlege Håkon Ihle-Hansen på Bærum sykehus ledet studien som slo fast at covid-vaksine ikke ga høyere risiko for hjerneslag. Slikt blir det høye lesertall av, og artikkelen ble den mest leste i det anerkjente amerikanske slag-tidsskriftet Stroke i 2023.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 19.01.2024
Sist oppdatert 30.01.2024
En mann med briller
Artikkelen til overlege Håkon Ihle-Hansen på Bærum sykehus ble den mest leste i det anerkjente amerikanske slag-tidsskriftet Stroke i 2023.

Ganske tidlig under pandemien ble man klar over at alvorlig covid-19 infeksjon var forbundet med økt risiko for hjerneslag. 

Vaksine og hjerneslag

- Da vi endelig fikk vaksine mot covid-19 sykdom så man at vaksinene kunne ha ulike og noen alvorlige bivirkninger. Noen av disse (bi)virkingene minnet om de som selve covid-19-sykdommen kunne frembringe, forteller Håkon Ihle-Hansen, overlege ved Medisinsk avdeling og Forskningsavdelingen på Bærum sykehus.

Senhøsten 2021, kort tid etter at man startet opp en ny runde med massevaksinering av risikopasienter fikk Bærum sykehus flere innleggelser på slagavdelingen, der pasientene hadde fått covid-vaksine i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut. Tilsvarende fenomen ble også observert av et par kollegaer på et annet sykehus. 

Lavere forekomst hos vaksinerte

- Vi tok derfor kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI), og sammen med FHI benyttet vi beredskapsregisteret for covid-19 (Beredt-19) til å undersøke forekomsten av hjerneslag etter mRNA covid-vaksiner og sammenliknet det med en historisk kontroll. Heldigvis var det ingen antydning til økt forekomst av hjerneslag etter mRNA covid-vaksine. Det var heller en tendens til lavere forekomst hos dem som var vaksinert, sier Ihle-Hansen.

En person som får en injeksjon
Studien viste at det var ingen antydning til økt forekomst av hjerneslag etter mRNA covid-vaksine. Det var heller en tendens til lavere forekomst hos dem som var vaksinert.

Nådd ut til stor leserskare

Studien ble publisert i det anerkjente amerikanske slag tidsskriftet Stroke, og ble den mest leste artikkelen i 2023. 

- Dette er naturlig nok en fjær i hatten for oss, men det absolutt viktigste er at vi nå kan slå fast at vaksinen ikke gir høyre risiko for hjerneslag - og at vi med denne artikkelen har nådd ut til en stor leserskare verden over med denne informasjonen, avslutter overlege Håkon Ihle-Hansen.