Bruker spesialkjøretøy i stor helseundersøkelse

Helsebussen «Odin» skal nå brukes i en stor helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk, norsk og kvensk befolkning.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 30.10.2023
Kvinner som står foran en blå buss
Helsebussen «Odin» med forsker Susanna Siri (t.v.) og SAMINORs leder Anne Ragnhild Broderstad.

Helsebussen «Odin», som er et spesialkjøretøy som Vestre Viken har det nasjonale ansvaret for, skal nå brukes av UiT Norges arktiske universitet i et prosjekt som heter SAMINOR 3, med planlagt varighet ut 2025.


Stor helse- og levekårsundersøkelse

SAMINOR er en helse- og levekårsundersøkelse som startet i 2003 og gjennomføres ca. hvert tiende år i områder med samisk, norsk og kvensk befolkning. SAMINOR samler inn informasjon om kroppslig helse, psykisk/mental helse og helse- og sosialtjenester. 

- Nå undersøker vi helsen til befolkningen for tredje gang og besøker nærmere 50 kommuner i Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Alle mellom 40 og 79 år, som bor i kommunene der undersøkelsene skal gjennomføres, inviteres. Det utgjør omtrent 80.000 personer, forteller SAMINORs leder, Anne Ragnhild Broderstad.

En blå og hvit boks
Helsebussen «Odin» er klar for et år på veien som feltstasjon i en stor helse- og levekårsundersøkelse.

Bruker bussen som feltstasjon

Undersøkelsen består av et spørreskjema og fysiske undersøkelser som gjøres i feltstasjonen, i tillegg til blod-, urin- og hårprøver. 


- Vi skal bruke bussen «Odin» som en feltstasjon når vi besøker de ulike kommunene, i tillegg til lokaler som vi leier av kommunene. På feltstasjonene skal vi blant annet måle høyde, vekt, blodtrykk, lungefunksjon og gripestyrke. Deltakere over 70 år inviteres også til test av balanse og hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet, sier Broderstad.
 

Informasjonen som SAMINOR samler inn kan brukes til å forske på for eksempel diabetes, hjerte-karsykdommer, tannhelse, kosthold, fysisk aktivitet og helsetjenestetilbud. 
- Slik forskning er viktig fordi det kan si oss noe om våre helseutfordringer. Hvilke helseplager har vi, hvem blir rammet og hvorfor? Hva kan vi gjøre for å forebygge sykdommer og dårlig helse? Er vi fornøyd med helse- og sosialtjenestene vi har?, forteller Broderstad.

Har det nasjonale ansvaret

Vestre Viken HF, ved Avdeling for mobile elektromedisinske tjenester (MOB) har det nasjonale ansvaret for mobile enheter for mammografi, det vil si Mammografibussene.

I tillegg har Vestre Viken helsebussen «Odin» som opp gjennom årene har vært brukt i forbindelse med ulike typer av helseundersøkelser i landet. For eksempel 40-årsundersøkelsen med fokus på hjerte- og karsykdommer, helseundersøkelsen HUNT i Trøndelag fylke, Mor og barn-undersøkelsen i Vestland fylke (tidligere Hordaland), helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) og helseundersøkelsen OPPHED i Innlandet fylke (tidligere Oppland og Hedemark).

Under Covid 19-pandemien ble bussen også benyttet av Ringerike kommune som testasjon.  

Et unikt spesialkjøretøy

- Dette er et spesialkjøretøy som inneholder fire undersøkelsesrom, samt kombinert resepsjon og pantry. Den er bygget opp for å kunne takle Norges klimautfordringer og inneholder flere spesielle tekniske løsninger for å kunne sikre driften på en god måte, forteller Aage Dolven Jacobsen, avdelingssjef for MOB ved Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken.

Jacobsen forteller at helsebussen har vært godt vedlikeholdt, blant annet ved at MOB har utført årlig teknisk gjennomgang av kjøretøyet. Men da bussen nå skal brukes over en lengre periode til SAMINOR 3-undersøkelsen, var det et behov for å gjennomføre et utvidet vedlikeholdsarbeid av karosseriet og flere tekniske installasjoner.

- Bussen skal nå operere i et til dels tøft klima, spesielt vinterstid, forteller Jacobsen.

Bussen «Odin» har i denne forbindelse vært innom bussfabrikken i Finland hvor også mammografibussene er produsert. Denne fabrikken er spesialister på å bygge opp ulike typer av spesialkjøretøy.

- Før «Odin» ble kjørt til bussfabrikken i Finland ble bussen tømt for gammelt utstyr i våre lokaler i Oslo. Det har krevd mye forberedelser og arbeid underveis med renovering og reparasjoner. Da arbeidet ved fabrikken i Finland var ferdig, ble Odin igjen kjørt til våre lokaler i Oslo hvor den siste delen av vedlikeholdet ble gjennomført, avslutter Jacobsen.