Branislav Azanjac er årets Buskerudlege

Avdelingsoverlege Branislav Azanjac, ved Ringerike sykehus er kåret til årets lege i Buskerud i 2024. Hans enestående bidrag til sine pasienter, ansatte, Ringerike sykehus og Vestre Viken HF ble trukket fram.

Publisert 23.04.2024
Sist oppdatert 24.04.2024
En mann i labfrakk
Branislav Azanjac er født i Kosovska Mitrovica søndag 7. mai 1961 og vokste opp i Čačak. Hans far var professor i matematikk ved universitetet, og var svært opptatt at Branislav skulle få riktig utdanning. Branislav har alltid vært veldig interessert i idrett, og han spilte basketball på høyt nivå ved siden av skolen. Han ble tatt ut til juniorlandslaget i tidligere Jugoslavia, og fikk tilbud om å spille profesjonelt. Valget var vanskelig, men han bestemte seg, i samråd med sin far, for at han skulle begynne på medisinstudiet. Han utmerket seg som en eksepsjonell student, og var ferdig spesialist i gastrokirurgi som 30-åring med høyeste karakter og som en av de yngste spesialistene i landet. 
 
En mann og en kvinne som står ved siden av et akvarium
Mette Lerfaldet og prisvinner Branislav

–  Han var tidlig ute med laparoskopi som en av de første instruktørene i Serbia. På verdensbasis var laparoskopi fortsatt nytt, og få sentre i verden hadde etablert laparoskopiens plass i den kliniske driften. Han reiste til Italia, Storbritannia, USA, Japan og Sør-Korea for å lære og videreutvikle nye teknikker innen laparoskopi. I forbindelse med krigen på Balkan jobbet Branislav i flere år med krigskirurgi og traumatologi, forteller leder for Buskerud legeforening Mette Lerfaldet.

Hans kompetanse innen laparoskopi brakte ham til Norge, i første omgang Kristiansund, i 2006, da de ønsket å utvikle sin laparoskopiske kirurgi. For å beholde ham i Kristiansund ble det skaffet jobb til kone og skoleplass til barna slik at familien kunne flytte etter. Etter Kristiansund dro Branislav videre til Namsos, hvor han sammen med Halvard Grasli og Robin Gaupset gjorde Namsos til et av de fremste laparoskopiske sykehusene i Norge.

Til Ringerike

Skjebnen skulle ha det til at hans yngste sønn, Drago, også spilte basketball på høyt nivå for Bærums Verk. Dette medførte at Branislav ofte måtte pendle til Østlandet for å kunne følge sønnens kamper. Dermed ble beslutningen tatt om å flytte nærmere Bærum, og i 2012 ble Branislav ansatt som overlege ved kirurgisk avdeling på Ringerike sykehus.
 
Da lå Ringerike sykehus etter i den laparoskopiske og minimalinvasive utviklingen. Nær 100 % av koloncancer-kirurgien ble gjort åpent. Dette snudde raskt etter Branislavs ankomst. Som overlege var han umiddelbart opptatt av opplæring i laparoskopi og viktigheten av standardisering av teknikker for å heve kvalitet og resultater på pasientbehandling. Hans erfaring fra å drive med idrett på høyt nivå er gjennomgående i hans tilnærming til utdanning av kirurger. Bygge ferdigheter fra grunnen av, tilpasse utfordringer til nivå for å fremme mestring, og individuell oppfølging av sine LIS for å skreddersy utdanningsløpene for å passe hver enkelt best mulig. 

Trening

For å bli god må man trene, i basketball og kirurgi. Allerede i 2013 tok Branislav ansvar for utdanningen til alle seks LIS ved avdelingen. Under hans veiledning og ledelse ble alle operasjoner fordelt for å fremme best mulig utdanning av LIS. Overleger skulle som hovedregel ikke operere, men stå ansvarlig for kvaliteten og progresjonen til LIS. Den «nye» modellen ble kalt utdanningsansvarlig overlege. Ringerike sykehus var først ute, og med tiden er dette blitt forskriftsfestet i den nye spesialistutdanningen. 
 
– Som avdelingsoverlege er han svært empatisk og imøtekommende overfor alle sine ansatte. Han tilrettelegger for de ansattes individuelle behov, gjerne ved å bære den tyngste sekken selv. Spesielt viktig for ham har det vært å rekruttere flere kvinner til generell og gastrokirurgi, begrunner Lerfaldet.
 
I 2023 fikk Ringerike sin første overlege i generellkirurgi, og de siste årene har om lag 50 % eller flere av LIS ved avdelingen vært kvinner. Hans filosofi er at gravide kvinner må operere mye, slik at de ikke står tilbake for mennene etter at de har vært i permisjon. 
 
I egenskap av å være en nær og inkluderende leder har han også etablert en åpenhetskultur ved avdelingen. Når uønskede hendelser inntreffer snakkes det konstruktivt om, uten kritikk eller stigmatisering, for å fremme læring for alle, og dermed forhindre liknende hendelser i fremtiden. 

Med hjerte for lokalsykehuset

Branislav sitt utrettelige engasjement for at Ringerike sykehus skal sikre sin befolkning moderne kirurgi av høy kvalitet, har vært avgjørende i denne perioden. Som vanlig forut for sin tid har han argumentert for at mindre sykehus kan levere tjenester av høy kvalitet så lenge sykehusene er gode steder å jobbe og utvikle seg faglig. 
 
– Uten Branislav ville det aldri kommet noen operasjonsrobot til Ringerike sykehus. Nå er den en realitet, slik at også Ringerike sin befolkning kan tilbys robotkirurgi ved behov, avslutter lederen for legeforeningen i Buskerud.

Branislav selv var helt uvitende om prisen. Han skulle inn å snakke om robotkirurgi ved Ringerike sykehus. Over lengre tid hadde både familien og kollegene jobbet med å holde prisen skjult. 

– Dette var veldig overraskende og ikke forventet. Men jeg er veldig takknemlig, sier en ydmyk Branislav Azanjac. Dager etter tildelingen har han fortsatt ikke summet seg men er både ydmyk og takknemlig for oppmerksomheten.

For de som kjenner ham vet at han er en beskjeden kar som ikke liker å fremme seg selv eller egen kompetanse. Han ønsker heller å la sine egne fagfolk skinne.  

Vi gratulerer med velfortjent pris.