Bistår andre helseforetak med oppstart av KI

Høsten 2023 startet Vestre Viken HF implementeringen av kunstig intelligens (KI) på røntgenbilder ved mistanke om brudd. Med støtte fra KI, forbedrer Vestre Viken nå pasientforløpet for 39 000 pasienter årlig.

Publisert 23.04.2024
Sist oppdatert 02.05.2024
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med en projektorskjerm
​Samarbeider: f.v. Elisabeth Hersvik, Nina Rolland Krogh, Ragnhild Moholt Berget, Line Tveiten, Live Langum, Åge Sjåfjell, Sven Egil Hauan, Laila Furset, Inga Synnøve Sjøbrend. Foto: Vestre Viken HF
Helse Sør-Øst RHF støtter satsningen på KI, og har gitt Vestre Viken oppdrag om å hjelpe andre helseforetak i regionen med å ta i bruk tilsvarende teknologi. Samarbeidet med Akershus universitetssykehus er nå godt i gang. Vestre Viken bistår med blant annet erfaringsoverføring , deling og gjenbruk, og støtter prosjektgruppen med planlegging av videre arbeid. 
 
- Et godt samarbeid, hvor vi kan dra nytte av Vestre Vikens verdifulle erfaringer, er viktig for oss. Det er svært nyttig å dele kunnskap mellom helseforetakene, slik at vi kan ta i bruk kunstig intelligens på en god og effektiv måte, forteller Nina Rolland Krogh, avdelingsleder ved bildediagnostisk avdeling, Ahus.  
Hun legger til at erfaringene til Vestre Viken gjør arbeidet deres enklere, når de nå skal ta i bruk tilsvarende teknologi på Ahus.  
- Vi har mange entusiastiske medarbeidere med oss, og gleder oss til å komme i gang med KI-prosjektet også her, sier Rolland Krogh entusiastisk.   
 

Nybrottsarbeid 

Bruk av KI innen helse og bildediagnostikk er nybrottsarbeid. Derfor er det mange rammer og prosesser som gås opp underveis hos de ulike partene i samarbeidet.  
 
- Vi ser at det er store synergieffekter ved å kunne videreføre og høste av erfaringene vi har gjort oss i Vestre Viken, og ikke minst potensielt gjenbruk av dokumentasjon, validering og andre prosesser, sier Line Tveiten, implementeringsleder for KI ved Vestre Viken.   
Hun påpeker at det samtidig verdiøkes med bidragene fra de andre helseforetakene når de starter arbeidet hos seg.  
- På den måten sørger vi for kontinuerlig forbedring av implementeringsprosessen og videre utvikling av tjenesten, fortsetter Tveiten.    
 
Et tett samarbeid mellom helseforetakene i regionen gir derfor gode effekter og gevinster på tvers.  
 

Utforsker enda flere muligheter 

KI-prosjektet ved Vestre Viken har gode planer om å ta i bruk ytterligere KI-applikasjoner innenfor diagnostikk. Tveiten forteller at dette også er målsetningen ved flere av helseforetakene vi nå er i gang med å bistå.  
 
- Samarbeid på tvers av foretak innen KI gir oss en rekke muligheter og fordeler. Å lære av hverandre, men også gjenbruk av ressurser og kapabiliteter, lar oss komme raskere i gang med testing av de ulike mulighetene KI gir oss, og få mer verdi ut av tjenestene til det beste for pasientene og våre ansatte. Akkurat nå jobber vi på Vestre Viken videre med å se på applikasjoner som kan bistå ved MS-sykdom, og vi gleder oss til å utforske hva løsningen kan tilby innen dette, avslutter Tveiten.