Besøksforbud

Besøksforbud innført på ortopedisk sengepost ved Drammen sykehus på grunn av smitteutbrudd.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 02.12.2021
Sist oppdatert 08.09.2023

På grunn av et smitteutbrudd på ortopedisk sengepost ved Drammen sykehus er det fra i dag innført besøksforbud. Det er to registrerte tilfeller av COVID-19 på sengeposten. Inneliggende pasienter og ansatte ved seksjonen vil bli testet regelmessig til utbruddet er erklært over. Positive prøver blir sjekket for omikron.

Smittevei er foreløpig ukjent.

Besøksforbudet innføres for å forebygge ytterligere smittespredning.