Bedre hjemmeoppfølging

Vestre Viken HF ønsker å legge til rette for at flest mulig kan få tilbud om digital hjemmeoppfølging. Etter en minikonkurranse før påske valgte foretaket å benytte den tekniske løsningen fra Checkware som en av verktøyene.

Publisert 11.04.2023
Illustrasjon av virtuelt sykehus
Digital hjemmeopfølging gir mulighet for å tilby helsetjenester der folk er. Illustrasjon: Vestre Viken.
Minikonkurransen som er gjennomført er en del av en rammeavtale som er inngått mellom Helse Sør-Øst og seks leverandører av teknologi. Sykehuspartner HF er avtalepart på vegne av regionen, og rammeavtalen skal gjøre det enklere for foretakene å  ta i bruk nye digitale løsninger. Vestre Viken er første foretak ut til å gjennomføre minikonkurranse på rammeavtalen i Helse Sør-Øst.  

Checkware best ut 

Vestre Viken skulle anskaffes en løsning som gjør det mulig å opprette, sende ut og motta egenutviklede og rettighetsbelagte skjemaer. Målet er å legge til rette for brukerstyrt oppfølging, der pasientenes egne registreringer er styrende for oppfølging og behandling. Vestre Viken mottok tilbud fra to leverandører. Etter en vurdering av både pris og kvalitet, var det Checkware som kom best ut. 

Det har vært tett samarbeid med Sykehuspartner HF og både avdeling for Forskning og innovasjon, Teknologi og Innkjøpsavdelingen har vært involvert for å sikre god prosess og at all funksjonalitet, tekniske- og sikkerhetsmessige krav ble innfridd.  

Godt teknisk grunnlag

Potrett av Kristine Kleivi Sahlberg

Kristine Kleivi Sahlberg

​– Vi er svært glade for å få på plass gode tekniske løsninger for å kunne gi pasientene god oppfølging utenfor sykehuset. Dette fører til en tettere oppfølging uten at pasientene behøver å reise til sykehuset, sier Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon og leder for program for digital hjemmeoppfølging i Vestre Viken HF. 

Vestre Viken HF har fra tidligere en innovasjonspartnerskapsavtale med Diffia. Deres løsning er nå under utvikling for bruk til kreftpasienter på Bærum sykehus.  

– Med to leverandører av løsninger for digital hjemmeoppfølging er vi godt rustet til å utvikle og implementere flere digitale forløp i hele foretaket. Vi gleder oss over å ha to dyktige leverandører med i det videre arbeidet, sier direktør for teknologi i Vestre Viken HF, Cecilie B. Løken.