Bedre behandlingseffekt for pasienter

NORCOR forskningsgruppe på Drammen sykehus har utviklet en metode som måler bruken av kolesterolsenkende medisin.

Publisert 19.02.2024
Sist oppdatert 18.03.2024
mann tar piller

​Kolesterolsenkende medisiner er en hjørnestein i forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer.

NORCOR forskningsgruppe har gjort fremskritt innenfor forebyggende kardiologi, med utviklingen av en ny blodprøve for å måle bruken av kolesterolsenkende legemiddel. 

Grafisk brukergrensesnitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne metoden kan vise om medisinbruken til pasienten er som foreskrevet – og gir bedre oppfølging ved behandling.

Resultatene ble først presentert under en konferanse i preventiv kardiologi og er nå publisert i et anerkjent tidsskrift.

Enkel løsning for viktig problem

Den nye blodprøven gir helsepersonell mulighet til å støtte pasienter som trenger hjelp til å forbedre sin medisinbruk.

NORCOR forskningsgruppe understreker viktigheten av at medisinene tas som foreskrevet for å oppnå optimal behandlingseffekt.

Veien videre

En studie for å sammenligne metoden med andre målinger av medisinbruk er allerede i gang.

NORCOR skal også undersøke hvordan metoden kan brukes i praksis og videre bidra til bedre omsorg for personer med hjerte- og karsykdom, forteller Jonas Pivoriunas, overlege og doktorgradsstipendiat.

 

En mann som smiler til kameraet
Jonas Pivoriunas, overlege og doktorgradsstipendiat.