Barnepoliklinikken ved Bærum sykehus tilbakeføres Drammen sykehus

Pediatrisk poliklinikk ved Bærum sykehus tilbakeføres til Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus fra og med 1. august 2023.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 29.06.2023
En person som holder en baby
Tilbakeføres: Barnepoliklinikken på Bærum sykehus skal tilbakeføres til Drammen sykehus fra 1. august. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Hovedandelen av barn og unge fra Asker og Bærum med behov for utredning og behandling ved en barnepoliklinikk får i dag dette ved Pediatrisk poliklinikk («barnepoliklinikken») ved klinikk Drammen sykehus. Barnemedisin er i økende grad spesialisert og mange problemstillinger krever en tverrfaglig tilnærming. Ved dagens modell med to poliklinikker må barn og unge som skal behandles ved Pediatrisk poliklinikk ved klinikk Bærum sykehus selekteres nøye slik at helsetjenestebehovet kan ivaretas av den tilgjengelige kompetansen ved klinikk Bærum sykehus. I en liten poliklinikk hvor hovedtyngden av fagmiljøet er ved en annen lokalisasjon er det vanskelig å bygge opp nødvendig breddekompetanse i alle tilhørende profesjoner. 

Målet med denne endringen er å tilby likeverdige helsetjenester med tverrfaglig kompetanse for alle barn og unge i regionen. Beslutningen om å flytte Pediatrisk poliklinikk fra klinikk Bærum sykehus tilbake til klinikk Drammen sykehus er basert på en grundig gjennomgang og faglig vurdering. Vestre Viken utvikler fortløpende nye digitale helsetjenestetilbud slik at pasienter kan få helsehjelp i hjemmet når det er formålstjenlig og ønsket – det vil også bli sett på muligheter for digital hjemmeoppfølging av denne pasientgruppen.