Ba teknologieksperter om hjelp

På innovasjonsworkshopen «Hack4Health» ba Vestre Viken om hjelp til å løse teknologiske utfordringer innen helsevesenet.

Publisert 25.01.2019
Sist oppdatert 18.01.2024
Bilde av vinnerne av Hack4Health sammen med Klinikkdirektør Inger Lise Hallgren
Førsteplass og premie på 6000 euro tildeles team «Jarle/Posicom», ved Heidi Undnesseter og Jarle Gjøsæther. I midten, klinikkdirektør Inger Lise Hallgren.

​For Vestre Viken helseforetak er det viktig å få presentert utfordringer innen helsevesenet for bedrifter som utvikler ny teknologi. Vestre Viken presenterte derfor to, og Sykehuset Sunnaas en konkret utfordring for teknologibedrifter og universitetsstudenter som var samlet til «Hack4Health» på Krona i Kongsberg 23. og 24. januar.

Ønsker romfarts- og energiteknologi inn i sykehusene

Norway Health Tech (NHT) var initiativtaker og arrangør av workshopen, som gjennom sitt EU-prosjekt Cross4Health ønsker å få til samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter i EU og helsevesenet - hvor teknologi fra romfart og energi kan overføres til helsevesenet.

Smarte løsninger

Klinikkdirektør Stein-Are Agledal ved Kongsberg sykehus utfordret deltakerne på hvordan man kan ta i bruk moderne teknologi i arbeidet med å forbedre samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

– Målet er blant annet å kunne behandle og pleie flere hjemme, dele medisinsk informasjon på en sikker og effektiv måte, ta i bruk brukervennlig smartteknologi i behandlingen – enten pasienten er hjemme eller på sykehus, samt møte pasientens forventninger til et moderne helsevesen. Vi ønsker i utgangspunktet alle teknologiske løsninger som kan bedre dette arbeidet velkommen. Det er en stor og kompleks utfordring, sa Agledal.

Videosamtaler med AMK

Klinikkdirektør Inger Lise Hallgren i Prehospitale tjenester (PHT) ba om løsninger til hvordan man kan få til videosamtaler mellom pasient/pårørende og akuttmedisinsk nødmeldetjeneste (AMK).

– Ved å ta i bruk videosamtaler kan vi se det samme som innringeren ser. Dermed kan vi gi bedre medisinske råd, redusere risikoen for misforståelser, gi bedre livskvalitet og redde flere liv, sa Hallgren.

Jobbet for å finne løsninger

Deretter var et klart for deltakerne til å samles i team for å drøfte utfordringene og starte arbeidet med å skape ideer og mulige løsninger.  Vestre Vikens representanter coachet teamene underveis.

Dag to ble brukt til intens hacking/jobbing på idé, og trening mot pitching. Det var stor intensitet i jobbingen, og de ulike gruppene hadde mange gode idéer og diskusjoner underveis.

– Alle idéene og pitchene er relevante, vi har sett veldig gode løsninger på relevante problemer. De løser konkrete problemstillinger fra regional utviklingsplan, og de er i tråd med hva myndighetene ønsker om helse. Kunsten nå er å ta dette videre. HSØ vil legge tilrette for at dette er løsninger som vil bli satt i livet, sier teknologidirektør i Helse Sør-Øst, Rune Simensen.

Vinnere for videosamtale

Mot slutten av dagen fikk teamene presentert sine ideer for en jury. Til slutt var det «Team Jarle/Posicom» bestående av Heidi Undnesseter fra Drammensselskapet Posicom og Jarle Gjøsæther fra Kongsberg som gikk av med seieren, og mottok en premie på hele 6.000 euro. De jobbet med utfordringen fra Klinikk for prehospitale tjenester om videosamtale med innringere til AMK.

- Jeg møtte teampartneren min først for 48 timer siden. Det å sette sammen krefter fra industri og helse kan generere mange nye idéer, det var utrolig gøy å vinne, sa Jarle Gjøsæther etter seieren.

Andre plass og pris på 4.000 euro gikk til team «The changers» bestående av selskapene Blockchangers and Tietos dLab som presenterte en løsning for kontinuerlig dialog gjennom pasientens rehabiliteringsløp, som var utfordringen fra Sunnaas sykehus.

Tredje plass og pris på 2.000 euro gikk til team «Agnes» bestående av Peder Stokke fra Innlandet Sykehus, Kristil Håland fra Joda Care og Kine Skjervum fra Deloitte.  De kom med forslag til bruk av moderne teknologi i samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Team “Agnes” mottok også publikumsprisen, beste pitch stemt frem av publikum.

– Utfordringene vil øke

– Vi trenger hjelp fra industri og andre, og må samarbeide. Dette har vært en fantastisk anledning for å la kreativiteten blomstre, sier teknologidirektør i Vestre Viken, Cecilie B. Løken.

Hun får støtte fra forskningsleder i Vestre Viken, Kristine Sahlberg.

– Dette har vært en viktig event for oss. Det har vært intense dager, og det er imponerende å se teknologiske bedrifter komme med løsninger på våre utfordringer. Utfordringene innen helse er økende i årene som kommer og det er klart at helseforetakene må være mer åpne og samarbeide med industri og andre for å gi pasientene en smartere og bedre helsetjeneste.

– For Vestre Viken har dette vært en fantastisk mulighet for tverrfaglig samarbeid, nye idéer og løsninger, og noe vi absolutt ønsker å gjøre igjen. Rammene i EU prosjektet Cross4Health ledet av NHT og deres ledelse av dette muliggjorde dette arrangementet, sier Sahlberg.

Bilde av gruppene som siter i kontorlandskap og jobber for å løse utfordringene.

Full konsentrasjon under jobbingen.

Juryen inkluderte sentrale personer fra helse, industri, innovasjon og teknologi, og bestod av; Cecilie Løken – teknologidirektør, Vestre Viken, Sveinung Tornås, Innovasjonssjef Sunnås sykehus, Wakar Ahmed, Head of EU program, Norway Health Tech, Kathrine Myhre, CEO, Norway Health Tech, Adnan Aqwari, Equinor, «lead consultant technology-innovation» , Olaf Halland Graven, professor Universitetet i Sør-Øst Norge, Svein-Olav Torø, Daglig leder i Kongsberg Innovasjon og Rune Simensen, Teknologidirektør i HSØ.

Telenor, Kongsberg Innovasjon, USN (Universitetet i Sør-Øst Norge), Oslo MET og MIT Hacking Medicine var medarrangører av workshopen. MIT Hacking Medicine fra Harvard University er internasjonalt anerkjent, har lang erfaring med denne type eventer og var også moderatorer under samlingen.

Denne videoen ble vist til deltakerne på Hackathon. Videoen illustrerer noen av utfordringene ved at AMK ikke ser det samme som innringer.
Filen er på 88 Mb.

De som deltok på filmen var:

Hilde F. Rikheim, AMK operatør.
Lars-Erik Vollebæk, Innringer.
Lars Petter Vollebæk, Pasient.
Vibeke Lunden, HLR utførende.

Terje Pettersen, Klipp bilde, lyd og bak kamera.​