Avleiringer forutsier hjerneslag

Forskning gjort på Bærum sykehus viser at undersøkelse av halspulsårene, og vurdering av forkalkning (atherosclerose) i disse, er et nyttig verktøy for å beregne risikoen for hjerneslag.

Publisert 13.09.2023
Sist oppdatert 11.10.2023

Det er forsker Håkon Ihle-Hansen ved Bærum sykehus som har stått i bresjen for studien. Artikkelen er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet “Journal Of The American Heart Association (JAHA)”.

 

En mann som smiler til kameraet
Forsker Håkon Ihle-Hansen

Fanger ikke alle 

I dag benyttes et scoringsverktøy som heter SCORE 2 for å si noe om risikoen for om en person utvikler kardiovaskulær sykdom. Dette er det mest brukte scoringsverktøyet i Europa.  SCORE 2 sammenfatter kjente risikofaktorer som kolesterol, blodtrykk, røykevaner, alder og kjønn. Basert på disse faktorene beregnes en 10-års risiko for at vedkommende utvikler kardiovaskulær sykdom.  

– SCORE 2 fanger opp mange, men dessverre ikke alle som utvikler kardiovaskulær sykdom. Vi ønsket derfor å undersøke om vurdering av påleiringer i halsarteriene kunne bidra til å få en mer treffsikker vurdering, sier Håkon Ihle-Hansen. 

Viktig å forebygge 

Kardiovaskulær sykdom er den vanligste dødsårsaken i vår del av verden. Omlag 20 000 nordmenn rammes årlig av hjerneslag og hjerteinfarkt.  

– Beregning av individuell risiko er sentralt i arbeidet for å forhindre kardiovaskulær sykdom. Forebyggende medisiner kombinert med livsstilsendring hos personer med økt risiko kan gi risikoreduksjon, forteller Ihle-Hansen.  

Treffer bedre 

Resultatene fra studien viser at systematisk vurdering av påleiringer i halsarterier er en bedre metode for å forutsi risikoen for kardiovaskulær sykdom. Spesielt gjaldt dette for vurdering av risikoen for hjerneslag. Forskningen viser også at vurdering av halsarterier gir tilleggsverdi når det benyttes sammen med SCORE 2. 

– Dette viser at ultralyd av halspulsårene kan være nyttig i beregning av risiko for kardiovaskulær sykdom, sier Ihle-Hansen.  

En gruppe mennesker iført hvite uniformer
Forskergruppen ved Bærum sykehus

Norskt materiale  

Datagrunnlaget til studein er fra befolknings​studien Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 (også kjent som Akershus hjerte undersøkelsen). Dette er et forskningsmateriale som har utgått fra Bærum sykehus og Akershus universitetssykehus. Undersøkelsen følger 1950- årskullet i fylket med jevnlige undersøkelser.  

I tidsperioden 2012-15 ble det gjennomførte ultralyd av halspulsårene (arteria carotis) i denne gruppen. Der fant man at 9/10 hadde synlige påleiringer (aterosklerose/plaque) i åreveggene. Menge/byrde av aterosklerose ble beregnet i hvert enkelt individ ved å måle tykkelse og å telle antall segmenter med påleiringer, og summert sammen til en plaque skår.  

Selv om konklusjonen i studien er positive, mener Ihle-Hansen at man bør jobbe mer med det faglige grunnlaget før man kan anbefale det som et standard scoringsverktøy. 

– Aldersnormer må etableres og resultatene bør gjentas i en annen populasjon før man kan gå ut med en generell anbefaling om bruk av ultralyd halskar for dette formålet, poengterer han.