Årsaker til høyt kolesterol

Forskergruppen i NORCOR har sett på årsakene til at flertallet har høyt kolesterol også etter hjerteinfarkt.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 23.02.2017
En mann som står ved siden av en stor tavle
John Munkhaugen leder NORCOR-prosjektet.

​Behandling av høyt kolesterol med medisiner, såkalte statiner, er avgjørende for å forhindre nye hjerteinfarkt og for tidlig død. NORCOR-prosjektet som utgår fra Medisinsk avdeling på Drammen Sykehus viste nylig at flertallet av hjerteinfarktpasienter ikke klarer å endre usunn livsstil etter hjerteinfarkt, og at tre av fem pasienter fortsatt har for høyt kolesterol.

En ny studie fra samme forskergruppe, som er bredt omtalt i internasjonal presse, har nå kartlagt årsakene til at pasienter med hjerteinfarkt har ugunstig høyt nivå av det farlige LDL-kolesterolet.

  • Pasientene bruker ikke eller tar ikke sine kolesterolsenkende medisiner
  • De opplever bivirkning av sine medisiner
  • De får ikke forskrevet riktig medisiner i rett dose.

Årsakene er urovekkende, mener konstituert overlege i seksjon for hjertesykdommer ved Medisinsk avdeling på Drammen sykehus og studiens førsteforfatter, John Munkhaugen.

- Årsakene til utvikling av hjerteinfarkt er godt kartlagt, og høyt kolesterol alene forklarer opp mot halvparten av denne risikoen. En betydelig andel pasienter med hjerteinfarkt rammes på nytt i løpet av få år og behandling av kolesterol med medisiner er derfor et av de viktigste enkelttiltakene som kan redusere risikoen for nytt hjerteinfarkt og i verste fall død, sier han.

Hjerteinfarkt rammer drøyt 13.000 nordmenn årlig, og er fremdeles en av de hyppigste dødsårsakene i Norge. Ti prosent av pasientene som fremdeles hadde ugunstig høyt kolesterol etter hjerteinfarkt brukte ikke kolesterolmedisiner i det hele tatt.

Blant dem som brukte medisiner var det bare 52 prosent som brukte tilstrekkelig effektive doser. Pasienter som ikke tar sine kolesterolmedisiner som forskrevet har tre ganger økt risiko for ikke å nå det anbefalte behandlingsmålet.

Pasienter som opplever bivirkning av sine medisiner har også tre ganger økt risiko for å ikke nå dette målet.

- Når vi vet hvor viktig det er å lykkes med behandling av helseskadelige kolesterolnivåer hos pasienter med hjerteinfarkt, er det viktig å sørge for at pasientene våre får kolesterolmedisiner, at disse gis av leger i tilstrekkelige doser, og at pasientene faktisk tar tablettene.

Han legger til at det er viktig å få kunnskap om hvorfor så mange pasienter opplever bivirkning av medisinene.

- Trolig er det slik at pasienter som opplever bivirkninger lar vær å ta sine medisiner eller tar lavere doser enn forskrevet. I tillegg er det mulig at deres lege forskriver mindre effektive doser. Forskningsgruppen vil nå arbeide videre med disse problemstillingene, sier Munkhaugen.

Nasjonale retningslinjer anbefaler leger å gi statiner til de fleste pasienter med hjerteinfarkt og annen åreforkalkningssykdom, og som forebyggende behandling til pasienter med klart førhøyet risiko for å utvikle hjertesykdom.

Andelen nordmenn som bruker kolesterolmedisiner har økt med over 50 prosent de siste ti år, og i dag bruker ca. ti prosent av befolkningen i Norge disse medisinene for å forebygge hjertesykdom.

Det har nylig kommet nye og svært dyre kolesterolmedisiner på det norske markedet som potensielt kan belaste helsevesenet med betydelige kostnader i årene som kommer.

- Selv om disse medisinene trolig vil være nyttig for et utvalg av våre pasienter, viser denne studien at det foreligger et potensiale for å optimalisere bruken av de relativt billige og velprøvde medisinene som allerede finnes på markedet i dag – og det er god samfunnsøkonomi, sier Munkhaugen.

NORCOR-prosjektet utgår fra Seksjon for Hjertesykdommer, Medisinsk avdeling, Drammen sykehus og er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen sykehus, Sykehuset i Vestfold, Avdeling for Medisinsk Atferdsvitenskap og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo