Åpning av ny analysehall på Ringerike sykehus

Gjennom arbeidet som har pågått i ca.10 måneder ble hovedinstrumentene skiftet ut med mer automatisering og større kapasitet. Dette gir de ansatte verdifull frigjort tid, og raskere prøvesvar.

Publisert 26.06.2024
Sist oppdatert 27.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre: Aage Andersen (Roche), Trude Steinsvik (avdelingssjef LAB), Anders Debes (fagdirektør VVHF), Ada Mørk Jabobsen (seksjonsleder Ringerike), Jens Martin Gleditsch (PNSD) og  Wesley Caple (klinikkdirektør KMD)

Fredag 14. juni var det høytidelig åpning av analysehallen. Fagdirektør Anders Debes klippet snora og berømmet laboratoriet for svært godt gjennomført arbeid til det beste for pasientene. Det er mange som har vært involvert i oppgradering av analysehallen, både laboratoriets ansatte og nøkkelpersoner i Vestre Viken og PNSD ble takket med blomster og fine ord.

En kvinne som holder en kniv i et rom med ballonger
Fagdirektør Anders Debes klippet snora på åpningen. Fra venstre: Ada Mørk Jacobsen (seksjonsleder Ringerike), Anders Debes (fagdirektør VVHF), Trude Steinsvik (avdelingssjef LAB)
–  Hovedinstrumentene på laboratoriet på Ringerike sykehus er skiftet ut. Det er innført mer automatisering og instrumenter med større kapasitet. Dette gjør at de ansatte får frigjort tid og gir raskere prøvesvar til pasientene på sykehuset, legekontor og sykehjem i hele Hallingdal og Ringeriksregionen, forteller Avdelingssjef LAB, Trude Steinsvik.
 
Hovedinstrumentene på alle de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken skal skiftes ut med instrumenter fra Roche, og Ringerike sykehus var først ut. Dette er et stort og komplisert arbeid som har pågått ca. 10 måneder og samarbeidet internt i Avdeling for laboratoriemedisin har vært godt og effektivt. Nok en suksessfaktor har vært det gode samarbeidet med Avdeling for teknologi, Klinikk for intern service, Prosjekt nytt sykehus Drammen, Løsningsfabrikken (SP) og Roche. 
 
Avdelingssjef Trude Steinsvik fremhevet seksjonsleder Ada Mørk Jacobsen, som har ledet prosjektet lokalt på en ekstraordinær måte med god involvering av de ansatte og markering av milepæler underveis. Ada Mørk Jacobsen takket alle laboratoriets ansatte som har levd med ombygging og endringer i hele periodene. Overbioingeniør Liv Cathrine Smerud som har lokalt fagansvar ble takket for svært godt arbeid som har vært gjennomført uten nedetid eller forsinkelser av prøvesvar.
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Nøkkelpersoner i Vestre Viken og PNSD fikk blomster som takk for innsatsen.
Et stort rom med et stort basseng
Analysehallen på Ringerike