Åpnet topp moderne simuleringsenhet på Kongsberg

Helsepersonell på Kongsberg sykehus har nå muligheten til å trene på virkelige situasjoner i et topp moderne simuleringsenhet i egne lokaler på sykehuset.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 29.10.2021
Sist oppdatert 10.01.2024
Helsepersonell på Kongsberg sykehus
Helsepersonell på Kongsberg sykehus har nå fått topp treningsfasiliteter i egne lokaler.

- Det er utrolig viktig for oss å øve slik at vi er best mulig rustet i hverdagen, forteller Elin Kristoffersen, koordinator for SIMKOM-simulering- og kompetanseenhet på Kongsberg sykehus.

SE VIDEO FRA SIMULERING UNDER:

 

 

Gave til medisinsk avdeling

I sengen på det nye simuleringsenheten ligger en avansert simuleringsdukke.

Den kunne kjøpes takket være en testamentarisk gave til medisinsk avdeling. Den er tilkoblet overvåkningsutstyret, og den prater.

Det vil si; det er Elin Kristoffersen, koordinator for SIMKOM-simulering og kompetanseenhet, som prater. Hun sitter bak et enveisspeil og er leder for den nye simuleringsenheten. Hun spiller pasient og svarer på spørsmålene som sykepleierne stiller dukken. I tillegg styrer hun de vitale parameterne som sykepleierne ser på overvåkningsskjermen.

Snart skal de få seg en overraskelse.

Pasienten får hjertestans. Sykepleieren utløser alarmen og snart kommer det et helt team til for å hjelpe til. Det gjøres avansert hjerte- og lungeredning og pasienten får et elektrisk støt fra defibrillator for å gjenopprette normal hjerterytme. I dette tilfelle går det bra.

I forbindelse med åpning av simuleringsenheten understreket klinikkdirektør Stein-Are Agledal hvor viktig det er å ha slike fasiliteter på Kongsberg.

Forskjellig trening

- Simulering er en pedagogisk metode for realistisk trening med påfølgende refleksjon over iscenesatte hendelser fra klinisk arbeid, forteller koordinator Elin Kristoffersen.

Deltakerne kan øve opp egne ferdigheter uten at pasienter involveres i treningen. Simulering er velegnet treningsform både til individuell trening så vel som trening i team.

I etterkant av treningen kjøres en debrief, en slags veiledning. Der går man gjennom læringsmålene for treningen og diskutere hva som fungerte bra og hva som kunne vært bedre.  Hva er det som kan tas med til den kliniske hverdagen? I simuleringsenheten er det også mulig å filme treningen og bruke dette i debriefen

- Mennesker gjør feil. Simulering er med på å bygge et sikkerhetsnett som skal hindre at feil begås, sier Elin Kristoffersen. 

Her er dukken som brukes i simulering på Kongsberg sykehus.

Her er dukken som brukes i simulering på Kongsberg sykehus.

 

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no