AMK trente på bruk av nødsamtaler med video

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) jobber med å få på plass et system for nødsamtaler med video. Nå har de gjennomført en simuleringsdag med trening for å teste systemet.

Publisert 10.12.2020
Sist oppdatert 10.01.2024
AMK-operatør øver på nødsamtale med video.

AMK-operatør øver på nødsamtale med video.

Synet er en viktig sans for å vurdere pasienter

Kutt i hodet, rift i øyet, depresjon og brystsmerter. Utfordringene var mange for operatørene som skulle teste ut videosamtale for første gang. Å snakke med folk i utsatte situasjoner er hovedoppgaven til medisinsk nødtelefon, men å se pasientene er nytt.

Synet er viktig for helsepersonell som skal vurdere pasienter. Nå skal også de som besvarer nødtelefonen få benyttet denne sansen. Det første møtet med den nye videoløsningen som skal inn på 113, ga operatørene mange nyttige erfaringer.

Veldig greit å kunne se ansiktet. Hun hadde god farge og så ikke spesielt smertepreget ut. Det gir et helt annet helhetsbilde, sier Jørgen Løvaas som er en av de åtte operatørene som prøvde ut systemet.

Han har akkurat snakket med en dame som klager over intense magesmerter. I samtalen startet han videosamtale med pasienten. På den måten kunne han få et generelt inntrykk av pasienten, sjekke hudfargen, og pasienten kunne peke og beskrive der det gjorde vondt.

Innovasjonspartnerskapet som Vestre Viken har med firmaet Icendium AS nådde en ny milepæl 3. desember 2020. Det var den første treningsdagen for operatørene.    Operatørene kom uforberedt og i løpet av dagen dukket det opp mange utfordringer og problemstillinger som det skal jobbes med videre.

Å foreta simuleringer, og la helsepersonell møte de som utvikler løsningen, er helt nødvendig for å få et godt resultat.

Lise-Mette Lindland, avdelingssjef for AMK i Vestre Viken.

Ny teknologi gir nye muligheter, men krever også trening for å forbedre rutiner og arbeidsflyt

Operatørene på 113 skal spørre ut alle innringere med hjelp fra referansevertøyet «Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp». På den måten skal de sikre lik utspørring og foreta nødvendige prioriteringer. Operatørene har godt innarbeidede rutiner for telefonsamtaler, så endringer som at man kan ta i bruk videosamtale, krever trening og tilrettelegging for nye rutiner.

Vi har en godt innarbeidet rutine for å gjennomføre en samtale og innhente informasjon. Bruk av video krever at vi endrer og tilpasser måten å jobbe på. At vi kan bruke en dag på teste dette ut, er helt nødvendig for å få god arbeidsflyt, sier Hilde Fredriksen Rikheim som er rådgiver ved Kvalitet og helsefag på AMK.
   

Godt samarbeid gir bedre teknisk utvikling

Systemet for video er i bruk hos 110-sentralene i Norge. Helsevesenet har andre behov, og andre måter å jobbe på. Simuleringsdagen var også viktig for de som utvikler den tekniske løsningen.

Det er dette som er innovasjonspartnerskap. Fagmiljøet på AMK og Incendium AS jobber sammen for å finne fram til den den beste mulige løsningen for dette. Å foreta simuleringer, og la helsepersonell møte de som utvikler løsningen, er helt nødvendig for å få et godt resultat, sier avdelingssjef Lise-Mette Lindland på AMK.
   

Å se pasienten er viktig, men kanskje ikke alltid

For enkelte typer problemstillinger er det en opplagt fordel å kunne se pasientene. Har man et kutt, kan man lettere se hvor alvorlig det er og hvilken hjelp som trengs. I andre situasjoner er det ikke like opplagt at det er hverken nyttig eller riktig å starte en videosamtale.

En viktig lærdom er også når man ikke skal starte med video. Operatørene fikk forsøkt seg på samtaler hvor det ikke var opplagt at video ville være et nyttig verktøy. Noen operatører startet video, andre ikke. Disse øvelsene ble gjennomgått i etterkant for å belyse situasjoner der video kanskje ikke er riktig verktøy for å hjelpe pasienten.

Deltakere på simuleringsdagen diskuterer.

Deltakere på simuleringsdagen diskuterer.

Treningen fortsetter

I disse dager blir systemet installert på en øvingsstasjon på AMK-sentralen. Her skal alle ansatte gjennom opplæring og trening. Samtidig justeres den tekniske løsningen løpende.

Nå kommer en periode med intens øving og læring. I følge tidsplanen for prosjektet skal pilotperioden starte tidlig på våren i 2021. Da skal vi bruke det i reelle nødsamtaler, avslutter avdelingssjef Lise-Mette Lindland.

Her kan du lese mer om prosjektet for videosamtale med AMK (113)