​​AMK-operatørene: - Gode erfaringer med videoløsning

For halvannen uke siden innførte AMK-sentralen i Vestre Viken mulighet for å ha videosamtaler med innringere. Erfaringene så langt er gode.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 16.04.2021
Sist oppdatert 11.01.2024
AMK-operatør Vestre Viken
De medisinske operatørene har gjennomført 30 videosamtaler siden oppstart 7. april.

AMK-sentralen i Vestre Viken gikk "live med den nye videoløsningen onsdag 7. april. I løpet av den korte tiden som har gått etter lansering så har de dyktige ansatte på sentralen høstet gode erfaringer. Sentralen har gjennomført 30 videosamtaler med innringere.

- Video understøttet avgjørelsen

Her er noen tilbakemeldinger fra ansatte som jobber som medisinsk operatør på 113/AMK-sentralen i Vestre Viken.

- Jeg har hatt fire samtaler der video er brukt. Det fungerte fint. Jeg hadde allerede tatt valget om å sende bil akutt før det ble aktuelt å ta opp video. Men videoen bekreftet bare det jeg trodde, og understøttet avgjørelsen om akutt oppdrag, forteller Anne, medisinsk operatør hos AMK Vestre Viken.

Hennes kollega Marit, som hun medisinsk operatør, forteller om sine erfaringer:

- Jeg mottok en nødsamtale med en kuttskade som visstnok blødde voldsomt og pasienten hadde besvimt. Når situasjonen var mer avklart, og det viste seg at pasienten var våken og pustet normalt, tok jeg i bruk video. Jeg kunne se at pasienten hadde fin farge i huden og fikk se nøye på kuttet som viste seg å være på lillefingeren. Det hadde blødd minimalt, var av liten karakter og video gjorde at jeg kunne vurdere at dette ikke måtte sys, men kun plastres litt og både innringer og pasient var tilfreds med dette, forteller Marit.

- At jeg brukte video i nødsamtalen gjorde at jeg følte meg som en bedre sykepleier ved å kunne se pasienten, veilede og støtte i den akutte situasjonen, forteller Rikke, medisinsk operatør AMK Vestre Viken.

Innringeren må godkjenne

Når du nå ringer 113, så er det ikke slik at en video starter automatisk. Videofunksjonen er noe som kan skrus på av AMK hvis de anser at det er til nytte. Og med samtykke fra innringer.

- Vi er avhengig av innringers samtykke før vi kan starte video. Det skal gis muntlig, og man må bekrefte det ved å klikke på en link som sendes til mobiltelefonen. Uten samtykke fra pasient og/eller innringer så har vi ikke lov til å aktivere innringers mobilkamera, forteller Lise-Mette Lindland som er avdelingssjef ved AMK Vestre Viken, og prosjektleder for videoprosjektet.

Hun er veldig glad for å kunne ta denne tjenesten i bruk etter en lang og grundig prosess.

- Dette er et resultat av et innovasjonssamarbeid mellom Vestre Viken HF og det private selskapet Incendium AS i Danmark. Vi har jobbet hardt for å komme frem til en løsning som er skreddersydd for bruk i AMK, og vi gleder oss nå til å se resultatene, sier avdelingssjefen.