600 tonn stål sikrer adkomst

I disse dager sveises gangbrua som skal forbinde Brakerøya stasjon og nye Drammen sykehus sammen. Senere utpå våren er det klart for tidenes kranløft når flere hundre tonn skal løftes på plass over jernbanesporene.  

Publisert 18.03.2024
Sist oppdatert 02.05.2024
Diagram
Droneillustrasjon av plassering av den nye gangbroa
Her er plasseringen for gangbroa som skal forbinde Brakerøya stasjon med det nye sykehuset.

I to store plasthaller på motsatt side av Brakerøya stasjon pågår det i begynnelsen av mars hektisk sveisearbeid. To store seksjoner av den fremtidige broen monteres sammen. Delene til den siste seksjonen ankommer i disse dager drammen på lastebiler. Denne seksjonen skal også sveises sammen, før det hele monteres sammen til en sammenhengende brokonstruksjon som vil bli hele 79 meter lang.  

Sveisearbeider på den nye broa.
I en plasthall på Brakerøya tar nå broen form. Foto: Julie Indrelid.

Langreist stål 

Broa som skal bygges er en fagverkskonstruksjon i stål. Og stålet i den nye broa kommer langveisfra. I en by i Romania sveises store seksjoner sammen og gjøres klare for transport. Deretter sendes delene på trailere gjennom Europa før de til slutt ender i Drammen.  Her fortsetter monteringen før det hele kan heises på plass.  

Arbeidet med broa har pågått en tid. På begge sider av tog-traséen gjøres det grunnarbeider og fundamentene til broa klargjøres. Fundamentene skal holde enorm vekt og være stabile.  

Broa 

Broa som kommer er en del av den totale planen for å gjøre både sykehuset og Drammen helsepark lett tilgjengelig for togreisende. Broa blir om lag 5 meter bred og har en høyde innvendig på over 3 meter. Det bil være tre heiser og tre trapper.  

Brokonstruksjonen vil bli dekket av ikke mindre enn 1850 kvadratmeter med glass.  

En gruppe mennesker som går rundt en bygning
Slik ser broa ut der den munner ut mellom byggene i Drammen Helsepark.

Hever plattformen 

Bane Nor, som eier tog-plattformen, skal også gjøre endringer i forbindelse med oppgradering av stasjonsområdet på Brakerøya. Blant annet skal nivået på plattformen heves. Det vil gjøre adkomsten enklere for de reisende og heisene vil komme på samme nivå. Blant annet vil det bli trappefri adkomst til heisene.  

Det store løftet 

Når de tre store broelementene er montert sammen, vil de veie om lag 200 tonn. Da starter jobben med å løfte det hele på plass. Til det trenger man den største mobilkranen som er å oppdrive i Norge. Den skal kunne løfte broa, svinge den rundt og senke den ned på fundamentene. Løftekapasiteten på krana er tatt med i beregningen når broa bygges, og den skal kunne løfte broa med et par titalls tonn sikkerhetsmargin.  

Selve løftet vil ta en snau arbeidsdag. På grunn av sikkerheten, vil all togtrafikk bli stanset i perioden. Stansing av togtrafikken er noe alle ønsker å minimere, derfor vil arbeidet koordineres tett med Bane Nor.  

Broa er en av flere tiltak som gjøres for å sikre god tilgang til området på Brakerøya. Totalt brukes det om lag 1,5 milliarder kroner i infrastruktur for å sikre god mobilitet rundt det nye sykehuset.  

En stor kran ved siden av en bygning
Norges største mobilkran må til for å løfte gangbroa på plass.