500 000 koronaprøver analysert

I september rundet laboratoriene i Vestre Viken 500 000 gjennomførte analyser for koronavirus. Knallhard jobbing fra lojalt ansatte har gjort det mulig.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 02.10.2021
Sist oppdatert 06.06.2023

Honnøren gikk først og fremst til de ansatte som har snudd opp ned på både avdelingen og privatliv for å få det til.
– Jeg vil gi en kjempestor takk til alle ansatte. Det har vært en ekstrem belastning. Mange har jobbet masse overtid for å registrere, analysere og formidle resultater. Dette har vært en fantastisk laginnsats.
Det sa seksjonsleder Janne Hole under markeringen av at de hadde rundet 555 000 analyser for koronaviruset. Hole benyttet markeringen til å dele ut roser til alle i den hardtarbeidende gruppen. Den største andelen er analysert ved medisinsk mikrobiologiseksjonen i Drammen.

– Vi har virkelig vist hva godt medarbeiderskap er, og det har varmet hjertet mitt. Vi har en god kultur, og den har virkelig bidratt til at dette har vært mulig, sa Hole.

Utdeling av roser

Fagbioingeniør Elise Jøsok frå sin velfortjente rose av seksjonsleder Janne Hole. Overbioingeniørene Kristin Kvaal Hauglin og Mette Andersen-Holthe venter på tur.

Samlet prøvepensler

Janne Hole fortalte de fremmøtte i auditoriet at utfordringene har vært mange og til dels uventede. Og hun legger ikke skjul på at det enkelte ganger stjal nattesøvnen.

– Vi var for eksempel nærmest tomme for prøvetakingsutstyr. Da gikk vi rundt på sykehuset for å samle inn alt vi kunne finne. Å sikre tilgang av nødvendig utstyr har vært en knallhard jobb, fortalte hun.

Hun kunne også fortelle at den normale transport-logistikken måtte legges om kraftig, og det måtte skje raskt. Å legge en plan for rask transport av prøver fra utallige prøvetakingssteder var utrolig viktig og krevende.

Laboratoriearbeid

Gisele Sydness arbeider med Koronaprøver mens seksjonsleder Jann Hole observerer.

Tidlig ute

Avdelingssjef Trude Steinsvik i avdeling for laboratoriemedisin, kunne fortelle at Vestre Viken var veldig raske med å få på plass en PCR-analyse for koronaviruset.
– Allerede 9. mars 2020 kjørte vi den første prøven. Det var veldig raskt.
550 000 prøver sendere kan hun fortelle om litt av den omstillingen og jobben som har blitt gjort. For det ble virkelig store forandringer i hele kjeden som skal fungere, fra prøven blir tatt, og til svaret sendes ut eller blir formidlet på telefon.

Ombygging

For det første var det en kamp å skaffe nok utstyr. Det gjaldt alt fra prøvetakingsutstyr til nødvendige reagenser. Når prøvene var tatt, måtte de fraktes raskt til sykehuset, dette krevde omlegging og utvidelse av transportkapasiteten. Og etter hvert som det ble mange prøver, måtte man raskt få på plass digitale løsninger for merking og registrering.

– Vi måtte svært raskt få på plass gode IKT-systemer som gjorde det mulig å registrere alle prøvene. I tillegg skulle alle svar sendes til helsenorge.no og det var også en IKT-utfordring. Stor honnør til være dyktige IKT-medarbeidere for det de har bidratt med, sier hun.
Det ble raskt konstatert at det måtte gjøres noe med lokalene. To store autoklaver på Drammen sykehus  ble fjernet og rom ble gjort om til lager for utstyr. Nye analysemaskiner måtte på plass for å øke testkapasiteten. Siden testing foregår i kommunal regi, ble det også nye samarbeidsformer med kommunene.

– Godt samarbeid med kommunene tilknyttet Vestre Viken har vært svært viktig under pandemien, presiserer Steinsvik.

Trude Steinsvik

Avdelingssjef Trude Steinsvik kunne fortelle de fremmøtte at Vestre Viken var veldig raske med å etablere testing for koronavirus.

Stort volum

Høsten 2020 åpnet et nytt laboratorium på Bærum sykehus. Det såkalte storvolumlaboratoriet er det eneste utenfor universitetssykehusene i Helse Sør-Øst, og har stor kapasitet. I hele Vestre Viken var man i stand til å analysere over 20 000 prøver per uke på det meste.

– Det er et veldig stort antall. Våre mikrobiologiske seksjoner både i Drammen og Bærum har stått i en situasjon hvor vi skulle bygge om arealer, utvikle nye analyser og metoder og samtidig ha full drift. Vi skulle få på plass nye metoder og instrumenter. Og ikke minst måtte vi få på plass flere folk. Alt dette under tidspress. Vi etablerte også raskt PCR hurtigtest ved alle fire sykehus, samt metode for mutasjonsanalyse, fortalte Steinsvik.

 Livsviktig svartid

Lovordene var mange til de ansatte på mikrobiologen. Avdelingsdirektør Lars Eikvar i Helse Sør-Øst sa at han nok alltid kom til å huske denne perioden i livet, og at det ikke hadde vært mulig å bekjempe denne pandemien uten testkapasiteten som er bygd opp.
Fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken overbrakte en stor takk på vegne av ledelsen i helseforetaket og fremhevet hvor imponert han var over den raske etableringen av PCR-analyser som ble gjort i foretaket.
Klinikkdirektør Britt Elin Eidsvoll understreket viktigheten av raske analyser.

– Lange svartider får store konsekvenser. Det betyr at smittestatus hos pasienter forblir uavklart, og må holdes isolert. For resten av sykehuset får det store konsekvenser. Vi så dere ikke så mye, men de raske svarene var svært viktig for pasientbehandlingen, avsluttet Eidsvoll.

Nysgjerrig på hvordan koronaanalyser utføres?
Se filmen "Koronaprøvens reise gjennom laboratoriet"