1428 ansatte har fått første dose med koronavaksine

I løpet av uke 2 og 3 har nå 1.428 ansatte i Vestre Viken fått første dose med koronavaksine.

Publisert 05.02.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
 Intensivsykepleier Unn Simonsen fikk den første koronavaksinen på Drammen sykehus.
VAKSINE: Intensivsykepleier Unn Simonsen fikk den første koronavaksinen på Drammen sykehus.

Vestre Viken HF har brukt prioriteringskriteriene som er anbefalt av FHI.

Ansatte som jobber i akutt- og intensivfunksjoner samt ansatte som jobber i funksjoner som er kritisk for vår sykehusdrift skal prioriteres. Klinikkene har prioritert hvilke ansatte som skulle vaksineres først i hver enhet.

Ansattvaksinasjon foregikk som «massevaksinasjon» på Kongsberg sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Drammen sykehus.

Til nå har altså 1.428 ansatte fått første dose med koronavaksine (Pfizer/BioNTech), og flere har fått andre dose.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi er i gang med vaksinasjon av ansatte og at FHI har tildelt spesialisthelsetjenesten ytterlige vaksine, sier fagdirektør i Vestre Viken HF, Ulrich Spreng.

Har svart på spørreskjema

I etterkant av første dose av vaksinasjonen fikk alle vaksinerte ansatte tilsendt et spørreskjema som inneholdt spørsmål om bivirkninger som ansatte fikk i forbindelse med vaksinasjonen. I tillegg ble de spurt om ansatte hadde fravær grunnet vaksinasjonen.

Bakgrunnen for denne undersøkelsen er å innhente informasjon som er nyttig for fremtidige vaksinasjoner, som for eksempel hvilke bivirkninger en kan forvente og hvor mye fravær en leder av en seksjon må regne med i forbindelse med vaksinasjonen.

Av 1288 ansatte som fikk tilsendt spørreundersøkelsen svarte 992 (77 prosent).

Halvparten av de som har svart oppga at de fikk en eller annen bivirkning.
Smerter ved innstikkstedet var hyppigst rapportert bivirkning og 420 ansatte (42 prosent) fikk smerter ved innstikkstedet dagen etter vaksinasjonen.
Åtte prosent fikk hodepine og fire prosent fikk muskelverk i hele kroppen dagen etter vaksinasjon. De fleste ansatte hadde disse symptomer også på dag to.

3 prosent borte fra jobb

32 ansatte (3 prosent) hadde fravær i forbindelse med vaksinasjonen og de fleste av disse var borte fra jobben i en dag.

99 prosent av alle ansatte som svarte på undersøkelsen svarte at de ønsker å ta dose 2.
For å finne ut om vaksinasjon med dose 2 gir mer eller færre bivirkninger skal denne spørre-undersøkelsen gjentas etter dose 2.