1.100 vaksinedoser til Vestre Viken-ansatte

I uke 12 får Vestre Viken 1.100 ekstra doser som skal brukes til vaksinering av ansatte.

Publisert 22.03.2021
Sist oppdatert 04.07.2024
intensivsykepleier UnnSimonsen får vaksine
VAKSINE: Intensivsykepleier Unn Simonsen var blant de første som fikk koronavaksine på Drammen sykehus.

Helse Sør-Øst får i uke 12 totalt 13.400 ekstra doser som skal brukes til vaksinering av helsepersonell i sykehusene i regionen.

I denne runden får regionen tildelt Moderna-vaksiner og disse distribueres til sykehusene mandag 22. mars. Vaksineringen starter tirsdag 23. mars.

I tillegg får Helse Sør-Øst 2256 Pfizer-vaksiner, og ytterligere 8.500 doser av Moderna-vaksinen i uke 13. Fordelingen av disse kommer på et senere tidspunkt.

- Avgjørende at helsepersonell er vaksinert

- Dette er svært gledelig. Ledelsen i Helse Sør-Øst har vært opptatt av at det blir prioritert vaksiner til helsepersonell. Våre prognoser viser en sterk økning i antall innlagte pasienter med covid-19 de neste ukene. Sykehusene forbereder seg på denne økningen og omdisponerer personell. Det er da avgjørende at helsepersonell er vaksinert, slik at vi kan opprettholde et godt tilbud til pasientene, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Lofthus understreker at tilstrekkelig med helsepersonell er den største utfordringen regionen har og da er det svært viktig at de ansatte gis prioritet og blir vaksinert.

LES OGSÅ: Over 4.500 sykehusansatte har fått koronavaksine

Områder med høyt smittetrykk prioriteres

- I denne runden har vi prioritert vaksiner til de sykehusene som dekker områder med høyest smittetrykk. I tillegg har vi prioritert at de ansatte som skulle vaksineres i forrige runde, nå får vaksine.  Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet og andre fagforeninger har uttrykt stor bekymring for at helsepersonell ikke er vaksinert. Disse nye dosene, gjør at langt flere blir vaksinert, sier Lofthus.

1.100 vaksinedoser til Vestre Viken

Tabellen under viser fordeling av 13.400 ekstra doser med Moderna-vaksine i Helse Sør-Øst i uke 12.

Vestre Viken får 1.100 av disse vaksinedosene denne uken. Fra før av har 4.500 ansatte i Vestre Viken fått minst én vaksinedose.

Se fordelingen av vaksinedoser
Helseforetak/sykehus Moderna
Uke 12
Akershus universitetssykehus HF 1200
Oslo universitetssykehus HF 5700
Sykehuset Innlandet HF 1200
Sykehuset i Vestfold HF 950
Sykehuset Telemark HF 500
Sykehuset Østfold HF 1100
Sørlandet sykehus HF 900
Vestre Viken HF 1100
Sunnaas sykehus HF 50
Diakonhjemmet Sykehus 350
Lovisenberg Diakonale Sykehus 300
Martina Hansens Hospital 50
13.400