10 år med Piccline-team på Ringerike sykehus

Arbeidet dette teamet legger ned kommer mange pasienter i regionen til gode.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 06.02.2024
En gruppe medisinsk personell
Her er nesten hele Piccline-teamet samlet på ett brett: Rune Strand, Eilif Eckhoff, Marianne Opsahl–Seeli og Gro Åsne Svalestuen. (Mariann Karlsen er for tiden i permisjon og ikke med på bildet)

Piccline er et sentralt venekateter (SVK) som brukes av pasienter med behov for langvarig antibiotika, cellegift eller ernæring intravenøst. Det krever ikke operasjon og narkoseberedskap. Piccline kan legges av anestesisykepleiere som er utdannet i teknikken, og det kan montert opp til ett år.  

På Ringerike sykehus ble det i 2013 etablert et eget Piccline-team og de har nå passert sitt første 10-årsjubileum. Teamet har lagt bak seg en lærerik og spennende tid med oppbygging av en helt ny funksjon på sykehuset. Opplærling og samarbeid med tilhørende kommuner og internopplærling i klinikken har vært en stor og viktig oppgave for Piccline-teamet.

Piccline-teamet består følgende medlemmer – som alle er anestesisykepleiere:

Rune Strand (leder, dette rulleres hvert år) 
Eilif Eckhoff
Gro Åsne Svalestuen
Marianne Opsahl–Seeli
Mariann Karlsen (for tiden i permisjon)

Piccline-teamet går i en egen turnus satt av til Piccline-dager – i snitt cirka tre dager i uken. Utover det jobber anestesisykepleierne i sine vanlige jobber i turnus. De legger både Piccline og Midline-kateter – cirka 200 av hvert i løpet av et år. Det er anestesilege knyttet til teamet som bistår ved behov og spørsmål, men deltar ikke i teamet på daglig basis.


Bra for pasientene

Teamet forklarer litt om Piccline: Det er et sentralt kateter som går ned mot hjertet. Legges inn ved hjelp av ultralyd i underarmen. Det er laget av et materiale som gjør at Piccline kan ligge inne i et år, mens Midline kan være inne i ca en måned.

Ved hjelp av Piccline kan du da gi alle infusjoner i forbindelse med behandlinger. Ernæring, antibiotika, væske, medikamenter, cellegift etc.

Andre alternativer til PiccLine må skiftes oftere, så for pasienter som er gjennom mange og lange behandlinger så er det bedre med et kateter som kan være innlagt over en lengre periode. De slipper mye ekstra stikk og ubehag i det lange løpet.

I tillegg til turnusen har teamet mye undervisning og veiledning– det være seg andre sykepleiere på Ringerike sykehus, informasjon ut til legene og praktisk opplærling i kommunene. De reiser mye rundt til kommunene og informerer, både i Ringerike, Jevnaker, Modum og oppover i Hallingdal.

Fokus på tidlig henvisning

Teamet har et prosjekt gående med fokus på så tidlig henvisning til Piccline/Midline som mulig, slik at pasientene skal slippe unødig ubehag og kan få et kateter som kan være montert over en lengre periode.

På Ringerike sykehus har teamet fått et eget rom der de kan utføre inngrepene med Piccline og Midline.

- For oss er det veldig positivt at vi har fått vårt eget rom. Det er det flere andre sykehus som misunner oss litt, smiler Gro Åsne Svalestuen, som er en av flere medlemmer i teamet som har vært med i alle ti årene.

Hun understreker at Piccline-prosedyren er en god ting for pasientene – og de jobber stadig med å få inn de riktige pasientene så tidlig som mulig. 
Det er jo for pasientenes skyld at Piccline-teamet ble startet. Det perspektivet er selvsagt alltid viktig for oss, sier anestesisykepleieren.

Det er også Piccline-team på flere av de andre sykehusene i Vestre Viken helseforetak. Det gjennomføres årlige nettverksmøter for å utveksle erfaringer og lære av hverandre.