1 000 000 i gave til Ringerike sykehus

Ringerike sykehus er tildelt stor pengegave fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke i Ringerike.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 12.05.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Representanter fra Klinikk for medisinsk diagnostikk, Ringerike sykehus og LHL Ringerike foran dagens CT-maskin på Ringerike sykehus.

​Pengegaven skal brukes som startkapital for en CT2-maskin på sykehuset. Ringerike sykehus har i dag én CT i drift, men ser etter hvert behovet for en økning av kapasiteten. Både konstituert klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen på Ringerike og konstituert klinikkdirektør i Klinikk for medisinsk diagnostikk, Trude Steinsvik, er takknemlige for gaven.

- Vi ønsker å takke LHL Ringerike for den generøse pengegaven. Disse pengene vil komme pasientene til gode i fremtiden, og vi er på vegne av dem takknemlige. To CT-maskiner på sykehuset vil redusere risikoen for nedetid og forbedre pasientsikkerheten.

Testamentarisk gave

Leder av LHL Ringerike, Kari Torgersen, sier at det er en testamentarisk gave til lokalforeningen som gjør det mulig å gi disse pengene til Ringerike sykehus.

- Vi gir penger til sykehuset hvert år, men har aldri gitt en så stor gave tidligere. Vi ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet, og en ny CT-maskin vet vi vil komme pasienter med hjerte- og karsykdommer og andre til gode, sier Torgersen.

Viktig for mange pasienter

Avdelingssjef på Medisinsk avdeling ved Ringerike sykehus, Oddmund Nestegard, sier at ytterligere én CT-maskin vil kunne være til stor nytte for pasientene i regionen.

- En CT-maskin er et sentralt verktøy for utredning og undersøkelse av pasienter i alle medisinske fag. Spesielt gjelder det ved akutte traumer, og ved spørsmål om hjerneblødning hvor man er helt avhengig av slik diagnostikk for å kunne gi riktig behandling, sier Nestegard.