- Vi må prioritere strengere

Korona-pandemien utfordrer helseforetaket på en rekke ulike områder. Det sier direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF, Finn Egil Holm.

Publisert 14.03.2020
Sist oppdatert 06.06.2023

Gul beredskap – reduksjon av planlagt aktivitet

Vestre Viken HF gikk i går i gul beredskap. Det betyr at foretaket nå setter i verk tiltak for å forberede en økt tilstrømming av pasienter. Fra mandag 16. mars 2020 vil derfor planlagt aktivitet reduseres. Helt konkret betyr dette at Vestre Viken fremover må prioritere øyeblikkelig hjelp og de sykeste pasientene. Det betyr også at vi må utsette noen avtaler som kan vente. Alle pasienter kan imidlertid være trygge på at operasjoner ikke blir utsatt uten at det er foretatt en medisinskfaglig individuell vurdering av om det er forsvarlig å vente og i tilfelle hvor lenge. 

– Dette er en svært lite ønskelig situasjon for de det gjelder, og vi beklager selvsagt ulempene det medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, understreker Holm.

Alle som blir berørt av utsettelsen, vil bli kontaktet av sykehuset og får beskjed om hvordan de skal forholde seg videre.

Gjelder dette deg, blir du kontaktet. Ikke ring oss, legger Holm til.

Ekstraordinære virkemidler

Slik situasjonen er nå vil Vestre Viken også ha behov for å ta i bruk ekstraordinære virkemidler som følge av driftsmessige behov. Dette vil bli drøftet med foretakstillitsvalgte på mandag.

– Tiltakene som skal drøftes vil blant annet være utvidede arbeidstidsrammer og omlegging av arbeidsplaner, herunder bruk av 12 timers vakter og hyppigere helgearbeidsfrekvens. Videre tiltak vil være omdisponering av ansatte, rekruttering av ekstrapersonell, utsettelse av fastsatt ferie, avspasering og permisjoner mv., forklarer Holm.

Adgangskontroll og besøksrestriksjoner

Andre konsekvenser av den situasjonen vi er inne i er at det er innført adgangskontroll på Vestre Viken sine lokasjoner. I normal åpningstid medfører dette at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha kontroll. Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med kontroll.

Det er også innført strenge restriksjoner for besøk til sykehusene.

– Generelt er det slik at besøkende til barn og nyfødte samt blodgivere som har hoste eller feber eller som nylig har vært i utlandet ikke skal gå inn i våre lokasjoner, føyer han til.

Generelt er det også slik at det tillates besøk av foreldre når barn er innlagt, og det tillates besøk av barnefar eller medmor på barselenheter. Pasienter som trenger ledsager kan også ha med seg ledsager. Alt annet besøk er i utgangspunktet ikke tillatt.

Vår informasjonsvirksomhet

– Vi er klar over at i dagens situasjon er det svært mange spørsmål, og det er stor usikkerhet. Dette merker vi i antall henvendelser vi får både fra pasienter, pårørende, egne ansatte og fra media. Jeg kan ikke love at vi som håndterer informasjonsvirksomheten i Vestre Viken klarer å dekke det enorme informasjonsbehovet som finnes. Jeg kan imidlertid love at vi skal gjøre så godt vi kan, understreker Holm.

Som et ledd i dette arbeidet vil vi daglig, – fra og med i morgen kl. 14:00, oppdatere våre nettsider på hva som er status i Vestre Viken.

– Hver dag klokken 14:00 vil det blant annet finnes oppdatert informasjon om antall innlagte pasienter med koronavirus, på hvilke av våre sykehus disse er innlagt, hvor mange ansatte har vi i karantene og hvor mange av våre egne ansatte som har fått påvist viruset, sier han. 

- I tillegg kommer vi selvsagt til å fortsette å informere om det skjer noe av vesentlig karakter mellom de daglige statusoppdateringene, poengterer Finn Egil Holm.

Tallene pr 14. mars klokken 14:00 er:

Antall innlagte pasienter med Covid-19-smitte: 7

  • Innlagt på Drammen sykehus: 2
  • Innlagt på Bærum sykehus: 5

Info om ansatte:

  • Antall ansatte med påvist Covid-19-smitte: 1 (Drammen sykehus)
  • Antall ansatte i karantene: 396
     

Folkehelseinstituttet (FHI)

- Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til å holde seg løpende orientert om korona-situasjonen ved å følge Folkehelseinstituttets hjemmeside. Der finner man samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende, avslutter Holm.

Se Folkehelseinstituttets nettside om coronavirus her