- Vi forbereder oss til å ta imot flere pasienter

Fagdirektør Ulrich Spreng sier Vestre Viken nå bruker verdifull tid til å forberede organisasjonen og ansatte på at flere koronasyke trenger sykebehandling. Opplæring, rekruttering av personell og tilpasning av areal har høy prioritet.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 09.04.2020
Sist oppdatert 04.07.2024
Fagdirektør Ulrich Spreng
Ulrich Spreng er direktør fag i Vestre Viken helseforetak.

Det har nå gått over fire uker siden den aller første koronapasienten ble innlagt på Drammen sykehus 8. mars.

Vestre Viken helseforetak har i flere måneder jobbet målrettet for å være best mulig forberedt på å møte koronasituasjonen.

Daglige strategimøter

Fagdirektør Ulrich Spreng forteller litt om hvordan helseforetaket jobber målrettet hver eneste dag:

– Koronasituasjonen har høyeste prioritet. Vi har etablert strategisk ledelse i foretaket og har taktiske ledergrupper i klinikkene. Vi har også lokale korona-utvalg som møtes daglig i alle våre klinikker. Gruppen for strategisk ledelse består av foretaksledelsen og ansatterepresentanter (to foretakstillitsvalget og hovedverneombud). Beslutninger rundt beredskapsnivå, drift og investeringer i forbindelse med koronaepidemien tas i dette forumet og ledes av administrerende direktør. Vi rapporterer daglig til Helse Sør-Øst om antall inneliggende pasienter med Covid-19, antall respiratorpasienter, hvor mange som er skrevet ut og antall døde. Vestre Viken melder nå inn til norsk pandemiregister, forteller Ulrich Spreng.

Vestre Viken har også et sentralt koronautvalg som møtes daglig og innhenter ekstern kompetanse ved behov.

Utvalget består av fagdirektør Ulrich Spreng (leder), Eli Årmot (direktør kompetanse), Sine Kari Braanaas (avdelingssjef HR utvikling og lederstøtte), Halfdan Aass (direktør medisin), Finn Egil Holm (direktør administrasjon og samfunnskontakt) og Elisabeth Kaasa (helsefaglig sjef).

Planlegger for «worst case»

Over påske skal Vestre Viken rapportere til Helse Sør-Øst hvordan vi skal forberede oss på scenarioene som Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet.

– Alle somatiske klinikker og klinikk for psykisk helsevern har de siste ukene utarbeidet detaljerte planer for gul og rød beredskap. FHI kom med en ny prognose 24. mars, og i et «worst case»-scenario vil mellom 1700 og 4500 pasienter være innlagt på norske sykehus samtidig. I så fall kan mellom 600 og 1200 pasienter ha behov for intensivbehandling på landsbasis, forteller Spreng.

– Det er veldig krevende å lage planer for et «worst case»-scenario. I de mest omfattende scenarioene vil vi ikke ha nok personell til å behandle pasienter med samme standard som vanlig. Vi har omdirigert helsepersonell til å jobbe med andre oppgaver enn de gjør til vanlig. Derfor er det nå satt i gang et omfattende opplæringsprogram for å spisse folk inn på oppgaver som det er behov for fremover. I tillegg jobber vi hardt med å rekruttere helsepersonell. Det er etablert et godt samarbeid med Martina Hansen Hospital AS og det jobbes med samarbeid med andre private helseinstitusjoner. Vi har også et samarbeid med Oslo universitetssykehus spesielt rundt intensivpasienter, sier fagdirektøren om planene fremover.

– Forbereder oss på flere pasienter

– Hvordan påvirkes Vestre Viken-organisasjonen av at vi er i gul beredskap?

– Vi har redusert planlagt aktivitet til et minimum. Utredninger og behandlinger som kan forskyves blir utsatt til en senere dato etter en grundig medisinsk vurdering. Nå bruker vi tiden til å forberede oss på at flere koronasyke vil trenge sykebehandling. Opplæring, ombygginger, rekruttering og samarbeid med for eksempel Martina Hansens Hospital er viktige oppgaver. Ombygging av arealer, slik Drammen sykehus har gjennomført de seneste ukene, er et eksempel på hvordan vi forbereder oss, sier Ulrich Spreng.

– Viktig å beskytte medarbeiderne

Alle land trenger smittevernutstyr, og akkurat nå er dette et ekstremt marked.

– Det er viktig for oss å beskytte våre medarbeidere fra å bli smittet. Alt innkjøp av smittevernutstyr gjøres av sykehusinnkjøp HF og koordineres fra Helse Sør-Øst. Norge chartrer fraktfly til å hente hjem bestillingene fra Kina. 250 europaller ankom siste uke med over seks millioner munnbind og skal forsyne både kommuner og sykehus over hele Norge.

– Vi har nok utstyr nå for mange uker fremover, forutsatt at vi bruker utstyret etter retningslinjene som er utarbeidet. Det var mangel på briller og visir, men mye har kommet inn. Det er viktig å gjenbruke briller som er tenkt for gjenbruk. Vi har også fått inn mange åndedrettsvern (FFP2 og FFP3), og det er kommet i gang norsk produksjon av både smittevernfrakker og visir, informerer Ulrich Spreng.

Ser ut til at «social distancing» har en effekt

Pr. 5. april hadde Vestre Viken 31 pasienter innlagt med bekreftet Covid-19. Antallet har ligget rundt 30 pasienter i en 14-dagersperiode.

– Det at antallet har vært stabilt og ikke økt noe særlig, er veldig positivt. Det ser ut til at tiltakene som «social distancing» har en effekt. Det er forventet at antall innlagte pasienter blir høyere når tiltakene blir mindre restriktive. Men i mellomtiden kan vi som organisasjon forberede oss bedre. En flatere pasientkurve gjør at vi klarer å behandle pasientene med god kvalitet, mens en spissere kurve vil føre til at helsesystemet blir overbelastet, poengterer fagdirektøren.

Stor respekt for medarbeiderne

Det ble en hektisk start på jobben for Ulrich Spreng, som tiltrådte som fagdirektør i Vestre Viken ved årsskiftet. Arbeidet som han ser medarbeiderne i Vestre Viken legger ned hver eneste dag i denne koronasituasjonen har imponert han.

– Det er veldig fint å se entusiasmen og pågangsmotet til medarbeiderne. Jeg har utrolig stor respekt for den jobben som gjøres nå. Vi gjør det vi kan for å få inn nok smittevernsutstyr for at de kan føle seg trygge i jobben. Så er det viktig å fortsette jobben med de basale smittevernsrutinene: Håndvask, spriting av tastatur, diktafoner, mobiltelefoner, callinger. Alle disse daglige, viktige rutinene utgjør en stor forskjell, mener fagdirektør Ulrich Spreng.