- Større samhold i arbeidsmiljøene

Vernetjenesten i Vestre Viken opplever et enda større samhold i arbeidsmiljøene under koronapandemien.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 17.03.2021
Sist oppdatert 15.02.2023

Anita Gomnæs

ØKT SAMHOLD.
Foretakshovedverneombud Anita Gomnæs kan fortelle om enda større samhold under koronapandemien. Her fra hun deltok i testingen av 1600 ansatte på Drammen sykehus, etter et større smitteutbrudd i begynnelsen av januar i år.

Vernetjenesten i Vestre Viken har vært svært aktive under koronapandemien, med verneutstyr, medvirkning og press på arbeidsmiljøet som de store fokusområdene.

- Det har vært en del utfordringer innen vårt felt, særlig knyttet til verneutstyr i starten av pandemien, men det har også vært noen «oppsider». Mindre konflikter, større samhold i arbeidsmiljøene og at vi sammen gjør en god jobb skal man ikke undervurdere som en arbeidsmiljøfaktor, forteller foretakshovedverneombud Anita Gomnæs.

Som for resten av landet var særlig tilgangen til verneutstyr – eller rettere sagt mangel på dette - et stort tema da pandemien brøt ut for ett år siden.
- Tilgangen til verneutstyr var veldig utfordrende i starten. Tilgangen ble deretter bedre, mens passform og størrelser fortsatte å være noe utfordrende i en periode, forteller Gomnæs.

Verneombudene i foretaket har en viktig påse-rolle i smittevernarbeidet, og det ble tidlig distribuert viktige «kjøreregler» til både ansatte og ledere for å hindre smittespredning.
- Pandemien har unektelig vært en voldsom påkjenning for flere avdelinger og det har vært viktig at vernetjenesten har vært aktive i hele perioden, sier Gomnæs.

- Både klinikkhovedverneombudene og jeg som foretakshovedverneombud vært veldig godt med i både informasjon og beslutningslinjene som medvirkere, og tilbakemeldingene er at vi som vernetjeneste blir hørt på når vi kommer med råd, sier hun.

Vernetjenesten har blant annet deltatt i taktiske ledermøter, diverse dialogmøter med klinikkdirektører, avdelingssjefer, seksjonsledere og de tillitsvalgte, temamøter og møter i regi av Helse Sør-Øst.

Gomnæs har også deltatt i testingen av 1600 ansatte på Drammen sykehus, etter et større smitteutbrudd i begynnelsen av januar i år.

- Mitt bidrag i testingen av de ansatte knyttet seg til at jeg har vært korona-tester i egen hjemkommune en stund. Det er fint å kunne bidra inn i det praktiske i en ellers byråkratisk hverdag, avslutter foretakshovedverneombud Anita Gomnæs.