- Solen er både sunn og farlig

Sola er sunn for kropp og sinn. Overlege og onkolog Alina Carmen Porojnicu ved Drammen sykehus oppfordrer til aktsomhet nå som vårsola er over oss. Her får du noen tips på vei ut i solen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 16.04.2021
Sist oppdatert 04.07.2024
Sola er både sunn og farlig.
VARSOM. Sola er både sunn og farlig.

Med pent vær følger også mer tid utendørs med sola til stede.

- Sola er både sunn og farlig, men du bør ta dine forholdsregler for å beskytte deg best mulig, sier Alina Carmen Porojnicu.

Kreftforeningen maner til varsomhet, og det er viktig å passe at man ikke eksponerer seg for lenge av gangen i sola – og unngår å bli solbrent.

Samtidig er sola vår rikeste kilde til D-vitamin.

- Jeg anbefaler at man bruker tynne klær eller høy solfaktor og tar pauser fra sola midt på dagen, poengterer Porojnicu.

Alina Carmen Porojnicu

Alina Carmen Porojnicu.

Økning i enkelte aldersgrupper

Melanom (føflekkreft) antas å være forårsaket i over 90 prosent av tilfellene av brå og sterk soleksponering.

- Forekomsten av melanom har vært i stadig økning gjennom flere tiår, men heldigvis ser dette til å flate ut i de fleste aldersgrupper, sier Porojnicu.

- Men det er noen grupper som fortsatt har økende forekomster, og det er menn over 70 år og kvinner i aldersgruppen 50-59 år og over 70 år.

- Hva kan dette skyldes?

- Om denne økende trenden i disse grupper forklares av solingsvaner tidligere i livet eller økt oppmerksomhet rundt denne sykdommen (med påfølgende økning i deteksjonsrate) vet vi foreløpig ikke, fortsetter Porojnicu.

Gode prognoser

- Hvordan er prognosen for å bli frisk av melanom?

- De fleste som får melanom blir diagnostisert tidlig og dette gjenspeiles i god prognose med høy kurasjonsrate ved vellykket kirurgi (> 90 % 5 års overlevelse). Ved oppstått spredning anses sykdommen til å være uhelbredelig. Forskning de siste ti årene har imidlertid bidratt til betydelig bedring i behandlingstilbudet og dermed forbedret overlevelse. Ved spredning behandles sykdommen med immunterapi, målrettet terapi, stråling og av og til operasjon, forklarer Porojnicu.

Er vi alle like utsatt?

- Hva bør man selv gjøre for å beskytte seg mot den deilige men dog farlige sola?

- Vi ser det er en klar sammenheng mellom graden av soling og hudtype. Har man lys hud og rødt/blondt hår bør man være ekstra påpasselig, forteller Porojnicu. 

Det er spesielt UVB-strålingen som er knyttet til melanom-utvikling. Det er lite UVB fra solen i Norge i vinterhalvåret. Er man på fjellet på våren kan allikevel soleksponeringen være betydelig siden nysnø reflekterer opptil 90 prosent av solstrålene.

Vær aktsom

- Jeg synes at det er viktig å poengtere at solen ikke er skummel, den er jo grunnen til at vi lever på denne planeten. Men vi bør beskytte oss slik at vi ikke blir solbrent og eventuelt utvikler melanom, avslutter Porojnicu.

Her kan du lese mer om Kreftforeningens råd

De statistiske data er tatt fra: https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2020/arsrapport-2019-nasjonalt-kvalitetsregister-for-melanom.pdf